Odvětví ubytování a stravování v únoru a březnu ožilo díky růstu tržeb za stravovací služby

Publikováno: 13. 5. 2019

Růst tržeb za ubytování a stravování „drží“ restauratéři a hostinští. Hoteliérům v průběhu letošního prvního čtvrtletí dynamika tržeb klesala až po faktickou březnovou meziroční stagnaci.

Svižný přírůstek tržeb za stravování a pohostinství (graf 1) patrný v každém měsíci letošního prvního čtvrtletí dokázal zvednout jejich růst za celé odvětví ubytování a stravování (graf 2), a to i přesto, že v ubytovacím segmentu naopak tempo tržeb sláblo (graf 3).

První čtvrtletí jako celek ukázalo zvýšení tržeb v odvětví o 2,2 % proti stejnému období 2018 (tehdy byl jejich meziroční růst totožný, tj. +2,2 % y/y). Efekt elektronické evidence tržeb, který v prvním čtvrtletí 2017 dokázal zvýšit jejich přírůstek na +12,5 % y/y tak již pokud jde o vykázanou růstovou dynamiku vyprchal. Letošní přírůstek je tak mírně pod růstem celého sektoru služeb, v němž se tržby v prvním čtvrtletí zvýšily o +2,5 % y/y.

Mohlo však být i hůř. V posledním kvartále loňského roku totiž tržby za ubytování a stravování meziročně poklesly (-0,3 % y/y, když pod úrovní předchozího roku byly jak v listopadu, tak v prosinci). Letošek ukázal zlepšení. Proč?

V prvních třech měsících letošního roku se začalo znovu velmi dobře dařit restauratérům a hostinských. V jejich segmentu rostly tržby v průběhu čtvrtletí reálně stále rychleji (z +0,6 % v lednu, po +2,6 % v únoru až po březnových +4,3 % y/y). Roli zřejmě hrají útraty tuzemských hostů, neboť návštěvníků ze zahraničí ubylo. Právě to se nakonec promítlo i do tržeb za ubytovací služby, které za čtvrtletí stouply reálně meziročně jen o 1,1 % a v jeho průběhu se jejich přírůstky soustavně ztenčovaly (z +2 % v lednu na +1,2 % v únoru a +0,2 % v březnu).

Mohli bychom tuto skutečnost dát do souvislosti s poklesem počtu zahraničních návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení v České republice. Ten však byl více než kompenzován ubytováváním hostů tuzemských, takže celkově návštěvnost těchto zařízení stoupla meziročně o 1,8 % (nebylo to však samozřejmě oněch pohádkových +10,5 % y/y z 1q2018 proti 1q2017). Tržby hoteliérů v nominálním vyjádření (tj. uvažujeme-li, že zvýšili ceny) vzrostly přitom v letošním prvním čtvrtletí oproti růstu počtu hostů dvojnásobně (+3,6 % y/y). Znamená to, že hoteliéři si zřejmě snaží vyrovnat slabší dynamiku návštěvností zvýšením cen za své služby. Je to však dvojsečná zbraň – v průběhu čtvrtletí byly totiž každý měsíc přírůstky jejich tržeb menší.    

Tržby za ubytovací služby jsou ČSÚ sledovány za hromadná ubytovací zařízení. Těm však ukrajují z obchodů různé alternativy ubytování (Airbnb). Přičteme-li k tomu fakt, že hoteliéři zdražují - od roku 2015 stouply ceny v odvětví v úhrnu nejvíce ze všech položek spotřeby českých domácností - a počty zahraničních návštěvníků poklesly, nelze se divit, že nárůst tržeb slábne.

Graf1 - Tržby ve stravování a pohostinství.jpg

Graf2 - Tržby za ubytování a stravování celkem.jpg

Graf3 - Tržby za ubytovací služby.jpg

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard