Odborné workshopy SOCR ČR zdarma

Publikováno: 9. 10. 2014

Pracovněprávní vztahy v praxi; Pracovní právo - legislativa; Komunikace v týmu; Zásady sociálního dialogu

Vážení členové,

 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR připravil čtyři workshopy na aktuální a žádaná témata pracovně-právní problematiky a komunikačních dovedností. Workshopy jsou zpracovány pro členy SOCR ČR uzpůsobeny na míru jejich potřebám. Veškerá obecná problematika je proto vztažena na oblast obchodu a cestovního ruchu a zahrnuje konkrétní řešení problémů z oborové praxe.

Workshopy se konají v šesti městech (Praha, Brno, Ostrava, Pardubice, Hradec Králové a Liberec) a jsou zdarma. Moderovat budou specialisté na danou problematiku v oboru (JUDr. Jiří Navrátil, JUDr. Sáša Navrátilová, Ing. Helena Cetlová). Konání stejných akcí ve více městech nabízí získání stejných poznatků v rámci sítě bez nutnosti vzdálenějších cest.

Níže uvádíme přehled témat. Na workshopy se lze jednoduše přihlásit přes webové stránky, kde naleznete aktuální termíny pro všechna města: http://socialnidialog.socr.cz/

 

1. Pracovněprávní vztahy v praxi

Tento workshop bude zaměřen na praktické aspekty uplatňování pracovního práva (specifika pracovních smluv, kolektivní smlouvy apod.). Tématem workshopu budou změny pracovního práva v souvislosti s novým občanským zákoníkem a dopady doprovodného zákona do oblasti pracovněprávních vztahů. Dále se bude workshop věnovat vztahu pracovního práva k jiným odvětvím, upozorní na důležité předpisy v této oblasti a dotkne se praktických záležitostí, jako jsou například dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odměňování za práci, překážky v práci, dovolená, náhrada škody, informování a projednávání, množství práce, pracovní tempo ad.

 

2. Pracovní právo - legislativa

Workshop bude zaměřen na přehled legislativy, její aktuální znění a očekávané aktualizace. Hlavní pozornost bude věnována ochraně osobních údajů a povinnostem s ní spojenými. Předmětem workshopu bude ochrana osobních údajů v každodenní podnikatelské i nepodnikatelské praxi (kamerové systémy, zpracování osobních údajů zákazníků a jiných osob, monitorování pracoviště, pracovněprávní databáze, atd.).

 

3. Komunikace v týmu

Vzdělávací workshop bude zaměřen na vztahy v podnikových týmech, především na zásady komunikace ve vztahu nadřízený – podřízený. Účastníci se systematicky seznámí se základními pojmy v komunikaci, pravidly úspěšné a asertivní komunikace, častými problémy v této oblasti. Důraz bude kladen na správná pravidla informování, kritizování a pochvaly, na rozdíly mezi pozitivní a negativní formulací výroků a na konkrétní negativní faktory a problémy v komunikaci.

 

4. Zásady sociálního dialogu

Cílem vzdělávacího workshopu bude seznámit jeho posluchače s hlavními zásadami a přínosy sociálního dialogu s důrazem na praktické využití. V rámci workshopu moderátor účastníky seznámí s pojmem sociální dialog, jeho historií v České republice i v zahraničí, s úrovněmi sociálního dialogu (podnikové, odvětvové a národní) a s fungováním sociálního dialogu na evropské úrovni.  Součástí workshopu budou také práce v pracovních skupinách a diskuse, kde účastníci budou moci sdělit své dobré i špatné zkušenosti se sociálním dialogem, zamyslí se nad zájmy zaměstnanců a zaměstnavatelů a nad jejich případnými společnými zájmy.

 

Registraci a případné dotazy můžete též vyřizovat kontaktováním projektového manažera:

Nikolina Gračanin

e-mail: gracanin@socr.cz

tel: 731420524

 

V příloze přikládáme harmonogram jednotlivých workshopů v krajích, kde se můžete orientovat v termínech. Pro každý z workshopů je připravena pozvánka s přesným určením místa i času konání. Neváhejte si o ně říci.

 

Děkujeme a budeme se velmi těšit na účast každého z Vás!

 

Zdraví Vás realizační tým Sociálního dialogu!

Fotogalerie

Ke stažení

terminy a mista skoleni socialni dialog 2014.xlsx 07.04.2021 16.98 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV