Ochranné opatření - upravený cestovatelský semafor se sjednocenými kritérii podle EU

Publikováno: 4. 11. 2020

Vážení členové, rádi bychom Vás upozornili na nové ochranné opatření k „cestovatelském semaforu“, který Česká republika mění podle doporučení Evropské unie. Ochranné opatření o omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 9. 11. 2020 bylo vydáno včera večer.

Cílem opatření je, aby cestovatelský semafor, který podle míry rizika přiřazuje zemím barvy od zelené po červenou, byl jednotný v celé Evropské unii. Občany státu se zelenou barvou nebude možné podle nových pravidel nikde v EU omezovat ve svobodě pohybu, na občany z rizikových zemí EU se bude vztahovat povinnost karantény či testu.

 

Ochranné opatření je velmi rozsáhlé. Z textu upozorňuje zejména na:

Opatření stanoví:

  • seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, včetně označení zemí pro účely bodu 1.11 a regionů pro účely bodu I.2. písm. e), je stanoven na základě kritérií uvedených v doporučení Rady, která tvoří:

a) „čtrnáctidenní kumulativní míra hlášení případů COVID-19“, tj. celkový počet nově hlášených případů onemocnění COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů na regionální úrovni,

b) „míra pozitivity testů", tj. procentní podíl pozitivních testů ze všech testů na onemocnění COVID-19 provedených během posledního týdne a

c) „míra testování", tj. počet testů na onemocnění COVID-19 na 100 000 obyvatel provedených během posledního týdne; tato míra musí činit alespoň 300 na 100 000 obyvatel;

na seznamu jsou vždy uvedeny členské státy Evropské unie, které pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu maximálně 25, pokud však zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) nevykazují hodnotu 4 % a vyšší;

na seznamu pro účely bodu 1.11 jsou označeny členské státy Evropské unie, které pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu nižší než 250 ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu 4 % a vyšší, nebo pro kritérium v bodě a) vykazují hodnoty v rozmezí od 25 do 350, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu 4 % a nižší;

seznam zemí je zveřejněn formou sdělení uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;

 

  • elektronický Příjezdový formulář je dostupný na internetových stránkách www.prijezdovyformular.cz; zpracovávanými osobními údaji nad rámec § 79 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. jsou číslo cestovního dokladu, státní občanství, adresa elektronické pošty a telefonní číslo;

 

 

Přehledné vysvětlení k cestovatelskému semaforu najdete na webu eu: Koronavirová pandemie

 

Koronavirová pandemie.png

 

Zdroj: MZd

Ke stažení

Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-9-11-2020-do-odvolani.pdf PDF 20.04.2021 605.90 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV