Ochranné opatření – nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 12. 4. do 31. 5. 2021

Publikováno: 31. 3. 2021

Vážení členové, včera bylo vydáno nové Ochranné opatření MZ ČR o zákazu vycestování do zemí s extrémním rizikem nákazy, které navazuje na stávající opatření, platné do 11. 4., proto je účinné až od 12. 4. 2021.

S účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do 31. května 2021 do 23:59 hod. se

I. nařizuje

všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území ČR zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 podle bodu II.; to neplatí pro občany těchto zemí a pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámeny Ministerstvu zahraničních věcí;

II. stanoví

že zeměmi s extrémním rizikem nákazy pro účely tohoto ochranného opatření jsou: Botswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Jihoafrická republika, Keňa, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Peru, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe.

Zdroj: MZd

Ke stažení

Ochranne-opatreni-narizeni-o-zakazu-vstupu-do-zemi-s-extremnim-rizikem-nakazy-s-ucinnosti-od-12-4-2021.pdf PDF 19.04.2021 195.66 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV