Nová směrnice EU zaručí toto léto lepší ochranu 120 milionů turistů

Publikováno: 29. 6. 2018

Od neděle 1. července získají turisté, kteří si zakoupili zájezd, větší spotřebitelská práva.

Kromě tradičních zájezdů s komplexními službami bude nový předpis platit i pro jiné formy kombinovaných cestovních služeb. Jde například o cesty sestavené podle vlastních potřeb, kdy si turista vybere jednotlivé prvky na jediném prodejním místě na internetu nebo v jedné cestovní kanceláři. Zavádí se taká ochrana tzv. spojených cestovních služeb: pokud cestující zakoupí cestovní služby na jediném prodejním místě, ale prostřednictvím oddělených rezervačních postupů, nebo je-li po rezervaci jedné cestovní služby na jedné internetové stránce přesměrován k rezervaci jiné služby na odlišnou internetovou adresu.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová prohlásila: „Koupit si dovolenou na internetu je snadné, ale v případě problémů je dobré mít jistotu, že jste plně chráněni. Nová směrnice o souborných cestovních službách je nyní přizpůsobena digitálnímu věku a novým formám rezervace dovolené. Turisté také získávají nová práva a řádnou ochranu v případě úpadku cestovní kanceláře. Zjednoduší se rovněž podnikání v oblasti cestovního ruchu v zahraničí.“

Nová právní úprava bude mít pro zákazníky tento přínos:

 • Jasnější informování turistů: Společnosti musí prostřednictvím standardního informačního formuláře informovat turisty o tom, zda jim nabízejí souborné služby, nebo spojené cestovní služby, jakož i o jejich základních právech. Musí také jasně uvést znaky a náležitosti souborných služeb, jejich cenu a případné další náklady.
 • Vrácení peněz a návrat domů v případě platební neschopnosti: Společnosti prodávající hotové zájezdy musí být chráněny pro případ platební neschopnosti. Tato záruka pokrývá vrácení peněz a repatriaci v případě úpadku pořadatele. Vztahuje se i na spojené cestovní služby.
 • Jasnější pravidla právní odpovědnosti: V případě problémů nese odpovědnost pořadatel zájezdu bez ohledu na to, kdo cestovní služby poskytuje.
 • Větší práva v případě zrušení cesty: Podle nové směrnice mohou cestující zrušit zájezd z jakéhokoli důvodu, musí však zaplatit přiměřený poplatek. Zadarmo mohou zrušit dovolenou v případě, že se v destinaci objeví závažný bezpečnostní problém, například v důsledku války nebo přírodní katastrofy, nebo je-li cena komplexní dovolené zvýšena o více než 8 % původní ceny.
 • Ubytování, není-li možné zajistit návrat cestujícího: Pokud se cestující nemůže vrátit z dovolené v plánovaném čase, například z důvodu přírodní katastrofy, má právo na ubytování až na tři noci. Ubytování na další noci se řídí příslušnými předpisy o právech cestujících.
 • Pomoc cestujícím: Pořadatel zájezdu musí také poskytnout pomoc cestujícím v obtížné situaci, zejména tak, že je informuje o zdravotnických službách a konzulární pomoci

Z nové úpravy budou těžit i společnosti podnikající v cestovním ruchu:

 • Jasnější pravidla usnadní podnikání v zahraničí: Společnosti se nyní budou v celé EU řídit jedním souborem pravidel pro požadavky na informace, právní odpovědnost a další povinnosti. V celé EU se nyní také uznávají režimy platební neschopnosti z jednotlivých zemí. Díky tomu budou společnosti moci působit v celé Unii za stejných podmínek jako v domovské zemi.
 • Aktualizované požadavky na informace – již se nemusí uvádět výlučně v katalozích: Obchodníci již nebudou muset tisknout katalogy, což jim každý rok uspoří odhadem 390 milionů eur.
 • Snížení regulační zátěže: Směrnice se nově nevztahuje na pracovní cesty zakoupené na základě obecné smlouvy, například se specializovanou cestovní agenturou.

Další kroky

Členské státy měly povinnost směrnici provést ve vnitrostátním právu do 1. ledna 2018. Bylo stanoveno šestiměsíční přechodné období do 1. července tohoto roku, kdy začnou platit vnitrostátní prováděcí předpisy ke směrnici. Komise posoudí, jak byla stanovená pravidla zapracována do právního řádu členských států a jak se uplatňují. V případě potřeby podnikne příslušné návazné kroky.

Souvislosti

Ke zvýšení ochrany poskytované podle směrnice o souborných službách z roku 1990 Komise navrhla v červenci 2013 novou směrnici, kterou Evropský parlament a členské státy formálně schválily v listopadu 2015. Členské státy ji měly zapracovat do svých předpisů do 1. ledna 2018. Od 1. července platí ve všech zemích Unie.

Nová pravidla se vztahují na kombinaci alespoň dvou typů cestovních služeb (doprava, ubytování, pronájem vozidla nebo jiné služby, například prohlídky s průvodcem). To zahrnuje:

 • souborné služby, jako jsou hotové zájezdy prodávané cestovní kanceláří a nyní rovněž individualizovaný výběr jednotlivých složek, které cestující zakoupil na jediném prodejním místě (on-line či off-line),
 • spojené cestovní služby, například pokud cestující zakoupí cestovní služby na jediném prodejním místě, ale prostřednictvím oddělených rezervačních postupů, nebo situace, kdy je po rezervaci jedné cestovní služby na jedné internetové stránce přesměrován k rezervaci jiné služby na odlišnou internetovou adresu, je-li tato druhá rezervace provedena do 24 hodin.

 

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV
 • Mastercard