Nová krizová a mimořádná opatření

Publikováno: 8. 12. 2020

Vážení členové, rádi bychom Vás upozornili na nová krizová opatření, která byla schválena na jednání vlády dne 7. prosince 2020.

Na tiskové konferenci po jednání vlády shrnul ministr Blatný hlavní změny takto:

Zkracujeme otvírací doby restaurací, klubů, barů a podobných zařízení na 20. večerní hodinu, a to včetně restaurací v hotelech. Zakazuje se konzumace alkoholu na veřejnosti, a to po celý den, a shodli jsme se také na zákazu provozu stravovacích služeb a prodeje alkoholických nápojů na trzích všech druhů.

Výdejová okénka, která v současné době měla zavírat v době, kdy se zavřela restaurace, ale nečinila tak, tak budou uzavřena změnou v tom mimořádném opatření. Jinými slovy, výdejová okénka zavírají spolu s restauracemi. Po uzavření té restaurace nelze výdejové okénko používat. Ani přes den nelze prodávat alkohol ven z restaurace, to znamená, byla to reakce na to, že i když byl zákaz prodeje a konzumace na místě, tak některé restaurace prodávaly alkohol přes den a večer přes okénko a následně je lidé konzumovali například na trzích. Fotografií a videí jsme viděli hodně. Netýká se to omezení rozvozu jídla a podobně, to je bez omezení.

Vláda se shodla na tom, že tato opatření, která mají za cíl zvýšit pravděpodobnost toho, že nastavená opatření budou dodržována, budou v platnosti od středy. To je asi to nejzásadnější, co se týká dalších dní. Takže opakuji: V současné době bylo na základě jednání epidemické skupiny a týmu expertů rozhodnuto, že zatím nepřechází Česká republika do stupně 4, ale s cílem zvýšit compliance s nastavenými nařízeními a doporučeními budou provedeny určité změny.

Kromě toho jsme hovořili také o tom, a bylo schváleno usnesení vlády, že medici se nyní navrátí zpět do škol, nebudou muset již pomáhat formou pracovní povinnosti ve zdravotnických zařízeních.

Také jsme zatím odsunuli rozhodnutí o tom, kdy budou zprovozněny lyžařské vleky, protože současná situace zatím neumožňuje to rozhodnutí přijmout. Takže já vím, že jsem v pátek řekl, že budu vládě navrhovat na dnešním jednání zprovoznění od 18. prosince, tento svůj návrh jsem stáhl z jednání vlády, proto o něm zatím jednáno nebylo.“

 

Ministr Havlíček se vyjádřil k lyžařským areálům a skiareálům takto:

„Současně dovolte, abych ještě měl jednu drobnou poznámku k lyžařským areálům a skiareálům. Platí to, co jsme se dohodli. To znamená, je připraven v tuto chvíli manuál, který se konzultuje na úrovni provozovatelů skiareálů. Nicméně tento manuál budeme zveřejňovat až v momentě, kdy vláda odsouhlasí termín, kdy se skiareály budou moci otevírat. Bude to v každém případě s předstihem, ale nechceme v tuto chvíli pouštět do veřejnosti, řekněme, kroky a opatření, která tam jsou, pokud nejsou definitivně vládou odsouhlasena. Nicméně komunikují se na té odborné úrovni.“

 

Byla přijata následující krizová a mimořádná opatření:

 

Usnesení č. 1290: Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 9. prosince

  • zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a prodeje z provozovny stravovacích v místě této provozovny (např. výdejové okénko) v čase mezi 20:00 hod. a 05:59 hod.
  • zakazuje se prodej alkoholických nápojů v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko)
  • zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat alkoholické nápoje na farmářských trzích 
  • Zákaz provozu stravovacích služeb (i výdejových okének) v čase mezi 20:00 a 05:59 hod., s výjimkou zaměstnaneckého stravování apod.; odstup min. 1,5 metru; u stolu max. 4 zákazníci; v případě  výdejového okénka rozestupy min. 2 metry; obsadit lze max. 50 % kapacity míst k sezení pro zákazníky; povinná evidence aktuálního počtu míst k sezení; zákaz wifi pro veřejnost; zákaz prodeje alkoholických nápojů přes výdejové okénko

 

Usnesení č. 1285: čj. 1507/20 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 do 11. 1. 2021

 

Usnesení č. 1291: Změna krizového opatření o provádění periodických zdravotních prohlídek

  • vloženo omezení účinnosti pro použití čestného prohlášení - ode dne 8. prosince 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu, nejdéle však do dne 31. prosince 2020 do 23:59 hodin pohlížet na čestné prohlášení
  • doplněn nový bod 2. – týká se osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a jejich práce je kategorii 3

 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest od 9. prosince a o pravidlech pro vyšetření antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR (Celá znění nařízení MZd o nošení ochranných prostředků dýchacích cest a antigenním testování)

  • u nošení roušek se upravuje výjimka pro sportovce a cvičící osoby v bodě 2. x)
  • MZ ČR nařizuje rozsáhlé antigenní testování s účinností ode dne 18. prosince 2020 do 15. ledna 2021. Vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů se provede u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, pokud požádají o provedení antigenního testu.

 

Opatření najdete v příloze.

Zdroj: MZd

Ke stažení

Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 9. prosince.pdf PDF 20.04.2021 239.72 KB
Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-18-12-2020-do-15-1-2021.pdf PDF 20.04.2021 277.62 KB
Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-12-2020-do-odvolani.pdf PDF 06.04.2021 533.68 KB
Usnesení č. 1285.pdf PDF 23.04.2021 202.30 KB
Změna krizového opatření o provádění periodických zdravotních prohlídek.pdf PDF 20.04.2021 204.40 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV