MŽP: Ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru se odkládají o tři měsíce

Publikováno: 20. 3. 2020

Vážení členové, s ohledem na vyhlášený stav nouze odložilo Ministerstvo životního prostředí ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru o tři měsíce. Jedná se o povinnost ohlašovat příslušným úřadům některé skutečnosti týkající se životního prostředí, například roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru elektroodpadu, baterií a pneumatik a další souhrnné údaje podle zákona o odpadech či množství některých specifických znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší atp. (tzv. ohlašovací povinnost).

Ministerstvo životního prostředí nemá žádné právní možnosti, jak zákonné termíny všech ohlašovacích povinností odložit plošně, proto přistoupilo k řešení skrze instrukci směrem k České inspekci životního prostředí, která má ve většině případů kompetenci ke kontrole a uložení sankce.

Celou zprávu k ohlašovacím povinnostem najdete ZDE.

Zdroj: MŽP

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV