Mzdy: Rekordní zaměstnanost i historicky nejnižší míra nezaměstnanosti udržují vysoké tempo růstu nominální i reálné mzdy

Publikováno: 6. 12. 2017

Přestože odhady analytiků pro letošní třetí čtvrtletí počítaly vesměs s ještě větší akcelerací průměrné hrubé nominální mzdy v české ekonomice, její meziroční přírůstek byl mírně nižší než ve druhém čtvrtletí. Lidé brali v průměru 29 050 korun, ale mzdový medián, někdy také nazývaný „střední mzda“, byl o 3869 korun nižší. Zrychlený růst mezd by se měl v blízké budoucnosti projevit z čistě tržního pohledu hlavně u dělnických profesí a pomocných zaměstnanců, kterých je největší nedostatek.

Mzda, na kterou polovina zaměstnanců nedosáhne a druhá polovina bere naopak více, je tzv. mzdový medián, který lépe odráží skutečné proporce na trhu práce. Právě ten roste v České republice již delší dobu rychleji, než samotná průměrná mzda. Lze z toho odvodit, že rychleji rostou mzdy méně placeným zaměstnancům. Jestliže průměrná hrubá měsíční nominální mzda stoupla v letošním  třetím čtvrtletí o 6,6 % (tedy o 1 840 korun proti stejnému období loni), mediánová mzda byla vyšší o 7,1 % (tj. o 1 669 korun). Všechna data pocházejí z mezd vyjádřených na přepočtené počty zaměstnanců.

Rekordní rozdíl mezi mzdou mužů a žen

Přestože mediánová mzda rostla rychleji než mzda průměrná, zůstává i u ní genderový rozdíl stále výrazný. A nejen to, dokonce dále narůstá (!). Ženám sice stoupla mediánová mzda v letošním třetím čtvrtletí procentuálně více než mužům (+7,8 % y/y oproti +7 % y/y), ovšem i tak berou o téměř pět tisíc korun méně než muži (22 584 korun proti 27 486 korunám). Letos ve třetím čtvrtletí byl tento rozdíl (4 902 korun ) dokonce historicky největší (od roku 2006, kdy ČSÚ začal sledovat mzdové statistiky v této podobě).

Nejrychleji rostou mzdy v nízkopříjmových odvětvích

Nadprůměrný růst mezd je patrný hlavně u nízkopříjmových, jak je výše zmíněno, z odvětvového pohledu hlavně v ubytovacích a stravovaných službách (+10,3 % y/y s průměrnou mzdou málo přes 17 tisíc korun) nebo v administrativních a podpůrných činnostech (+8,1 % při mzdě kolem 19,5 tisíc korun). Téměř desetinový přírůstek proti loňskému třetímu čtvrtletí zaznamenali ve zdravotnictví a sociálních službách, ale i pracovníci v kultuře, zábavním průmyslu a rekreačních službách. Jen mírně vyšší než růst za celou ekonomiku bylo zvýšení mezd v průmyslu (+7 % y/y).

Počet zaměstnaných rychle roste, ale ekonomika by pobrala další čtvrtmilion osob

Růst počtu zaměstnanců  (+2 % y/y) v letošním třetím čtvrtletí byl vzhledem k silnému růstu české ekonomiky druhý nejvyšší od počátku milénia, sledujeme-li přírůstky v třetích čtvrtletích za posledních sedmnáct let (nejvyšší byl v roce 2015 s +2,1 % y/y).

Tato silná dynamika je generována napětím na trhu práce – podle posledních dat z MPSV za měsíc říjen nebylo v ČR obsazeno téměř čtvrt milionu pracovní míst (přesně 247 883 volných pracovních míst) při obecné míře nezaměstnanosti pouhých 2,8 % ve třetím čtvrtletí. Podle profesí chyběli především „montážní dělníci výrobků a zařízení“ (přes 25 tisíc osob), „kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech“ (téměř 21 tisíc) a také řidiči (přes 19 tis. osob). Vůbec nejvyšší je však nedostatek pomocných pracovních sil  - podle klasifikace „Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, dopravy a v příbuzných oborech“ jich chybí téměř 38 tisíc.

Volná pracovní místa pro cizince

Tato silná nabídka pracovních míst se už téměř vyrovnává s poptávkou, neboť počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce činil letos v říjnu 271 173  osob. Byl tak jen o zhruba 23 tisíc osob vyšší než kolik činil počet volných pracovních míst. Právě tato napjatost dokládá obrovský strukturální nesoulad mezi počtem lidí, kteří jsou na trhu práce zapotřebí a počtem těch, kteří hledají práci a nemohou ji i přes tak vysokou nabídku volných míst nalézt.

Cizincům je podle dat MPSV nabízeno více než 90 tisíc pozic z výše zmíněného téměř čtvrt milionu volných pracovních míst. Šestinu z kapacity pro cizince tvoří nabídka pomocných prací, sedminu montážní dělnické profese a desetinu kovodělné a strojírenské obory. Kvalifikované práce na stavbách může obsadit až pět tisíc cizinců a zhruba stejný jejich počet volných míst pro ně nabízí v úhrnu potravinářský, dřevařský a textilní průmysl. Ještě vyšší počet volných pracovních míst pro pracovníky ze zahraničí je nyní nabízen v oblasti osobních služeb.

Mzdy a výkon ekonomiky

Všechna zmíněná data potvrzují, jak česká ekonomika v současné době strádá nedostatkem pracovníků. Mzdový růst je za této situace logický, z makropohledu podporuje spotřebu domácností s dopadem do růstu HDP. Inflace narůstá, ale i tak byl meziroční přírůstek reálné mzdy ve třetím čtvrtletí (+4,2 %) nejvyšší ze všech třetích čtvrtletí posledních deseti let. Lidem zřejmě růst cen nevadí, jak čteme i z dynamiky tržeb obchodníků.   

 

Graf: Vývoj průměrné hrubé měsíční nominální mzdy a reálné mzdy v ekonomice ČR (meziroční indexy; trend jako čtyřkvartální klouzavý průměr)

Graf- Vývoj průměrné hrubé měsíční nominální mzdy a reálné mzdy.png

Pramen ČSÚ, vlastní propočty

Zdroj: SOCR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • CSOB
  • PP
  • KMV