MZd - testování zaměstnanců - aktualizace

Publikováno: 12. 3. 2021

Vážení členové, rádi bychom s Vámi sdíleli informaci, kterou jsme dostali z Ministerstva zdravotnictví (MZd), z oddělení hygieny práce a pracovního lékařství odboru ochrany veřejného zdraví. 

V návaznosti na vývoj otázky testování zaměstnanců zpracovalo MZd souhrn odkazů, které se testování zaměstnanců dotýkají. 

 

  1. Prezentace, kterou vytvořili na MZd ve spolupráci s Centrálním řídícím týmem shrnující algoritmy testování zaměstnanců a další četné otázky. Viz příloha. Prezentace aplikace PowerPoint (mzcr.cz)
  1. Obecné a souhrnné informace k testování https://koronavirus.mzcr.cz/testovani/
  1. Odpovědi na otázky k samotestování zpracované MPO (dokument z 27. 2. 2021- MZd se snaží zajistit jeho aktualizaci a usměrnění některých poskytnutých informací v tomto příspěvku). https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/
  1. V průběhu víkendu budou připraveny další odpovědi na nejčetnější otázky v tématu testování; odpovědi budou opětovně uveřejněny na stránkách koronavirus.mzcr.cz v sekci „pro zaměstnance a zaměstnavatele“. 
Zdroj: MZd

Ke stažení

Algoritmus-testování-ve-firmách-antigenními-testy-s-možností-samotestování-a-konfirmací-metodou-RT-PCR.pdf PDF 16.04.2021 470.10 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV