Mimořádné opatření KHS kraje Vysočina pro obce Jihlava a Telč - od 14.7. od 15 h.

Publikováno: 14. 7. 2020

Vážení členové, dnes vyhlásila Krajská hygienická stanice kraje Vysočina mimořádné opatření č. 3/2020 pro území obcí Jihlava, Telč a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost.

Nařizuje se zde:

  • zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) v prostředcích městské hromadné dopravy,

b) v motorových vozidlech, s výjimkou, jsou-li sami v uzavřeném vozidle, nebo s výjimkou, že cestují společně s ostatními členy domácnosti,

c) v provozovnách činností epidemiologicky závažných ve smyslu § 19 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, s výjimkou stravovacích služeb,

d) ve všech maloobchodních prodejnách,

e) v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m²,

f) ve všech zdravotnických zařízeních (včetně ambulantních),

g) ve všech zařízeních sociálních služeb (včetně odlehčovací a domácí péče),

h) na hromadných veřejných akcích konaných ve venkovních i vnitřních prostorách,

i) a dále na všech místech, kde jsou osoby v kontaktu 1,5 m a kratším, s výjimkou bydliště.

  • provádět průběžně desinfekci předmětných prostorů

 

Mimořádné opatření je účinné ode dne 14. 7. 2020 od 15:00 hod. do odvolání.

 

Detaily najdete v příloze a v tomto odkazu.

Zdroj: KHS kraje Vysočina

Ke stažení

mimořádné opatření KHS kraje Vysočina 3-2020.pdf PDF 22.03.2021 206.61 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV