Mimořádné opatření KHS Karlovarského kraje č. 1/2020 na území části obce Františkovy Lázně – s účinností od 10. 9. 2020 od 07:00

Publikováno: 9. 9. 2020

Vážení členové, rádi bychom Vás upozornili na nové mimořádné opatření. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje s účinností od 10. 9. 2020 od 07:00 do odvolání vydává toto nařízení: 

I. zakazuje se všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve vnitřních prostorech staveb umístěných v katastrálních územích Františkovy Lázně a Slatina u Františkových Lázní, které jsou:

a) zařízeními lázeňské léčebně rehabilitační péče,

b) provozovnami ubytovacích služeb, vyjma ubytoven pro dlouhodobé ubytování,

c) provozovnami stravovacích služeb,

d) provozovnami služeb péče o tělo a wellness služeb, umístěnými v zařízeních uvedených pod bodem I. písm. a) a b).

 

II. Zákaz podle bodu I. se nevztahuje na:

a) děti do 5 let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou nebo se závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

c) dobu při konzumaci jídla a pití v provozovnách stravovacích služeb,

d) dobu při pobytu klientů na pokojích v rámci poskytované ubytovací služby,

e) klienty/zákazníky po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí péče/služby v provozovnách uvedených v bodě I., která svou povahou přímo vylučuje možnost zakrytí dýchacích cest (nos, ústa)

 

Opatření najdete v příloze a ZDE.

Zdroj: KHS Karlovarského kraje

Ke stažení

1_2020_Narizeni_mimoradneho_opatreni_Frantiskovy_Lazne_07092020.pdf PDF 03.04.2021 294.71 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV