Mimořádné opatření hl. m. Prahy s účinností od 9. září 2020 od 0:00 hod.

Publikováno: 7. 9. 2020

Vážení členové, dovolujeme si vás informovat o nařízení, které bylo vydáno Hygienickou stanicí hlavního města Prahy s účinností ode dne 9. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání.

I.    ruší nařízení mimořádného opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 7/2020 vyhlášené dne 31.8.2020 a
II.  nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v:

 

1. zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 0:00 a 6:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování), a prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejové okénko nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).
2. zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech prostorech podzemní dráhy – placený prostor metra přístupný cestujícím,

b) ve všech vnitřních prostorech nádražních budov určených pro veřejnost, vč. nástupišť a přístupových cest k nim apod.,

c) ve všech vnitřních prostorech budov areálu Letiště Václava Havla. Vnitřními prostory se rozumí haly, chodby, komerční i nekomerční místnosti a tranzitní prostory ve všech veřejných, neveřejných i zabezpečených částech areálu Letiště Václava Havla.

d) ve všech vnitřních prostorech provozoven určených pro prodej zboží a ve vnitřních prostorech staveb, které s nimi funkčně souvisí (např. chodby v nákupních centrech), určených pro přítomnost zákazníků, a to v době, kdy slouží pro tento účel.

 

Zákaz se nevztahuje na:

c) zákaz podle bodu 2b), 2c) a 2d) se nevztahuje na:

i) osoby vykonávající pracovní činnost v prostorách dílen, strojoven, skladů, technických místností, šachet, šaten a dále v cestující veřejnosti nepřístupných kancelářích, jednacích místnostech a jejich zázemí, vše za současného splnění podmínky dodržování vzdálenosti minimálně dvou metrů mezi těmito osobami při nepřekročení maximálního počtu deseti osob v jedné místnosti,

ii) osoby, které konzumují stravu či nápoje v prostorách stravovacích zařízení.

 

S účinností ode dne 14. září 2020 do odvolání se na území hl. m. Prahy nařizuje také zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve společných vnitřních prostorech budov škol a školských zařízení – toto se však retailu netýká.

 

Mimořádné opatření naleznete v příloze a ZDE.

Zdroj: HS hl. m. Praha

Ke stažení

55578_2020_MO_%c4%8d.8.pdf PDF 15.04.2021 392.44 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV