Mimořádné opatření č. 20/2020 a č. 21/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Publikováno: 14. 8. 2020

Vážení členové, rádi bychom Vás upozornili na dvě nová mimořádná opatření v Moravskoslezském kraji:

 

Mimořádné opatření č. 20/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice v Moravskoslezském kraji od 14.8.2020 od 12:00 hod. do odvolání zavádí na území Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Havířov, Hlučín, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Vítkov a obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost:

 • provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních
 • zákaz příjmu nových osob v zařízeních sociálních služeb s výjimkou těch, kteří předloží negativní PCR test
 • povinnost maloobchodních prodejců zajistit pravidelné dezinfekce nákupních vozíků, košíků a úchopových ploch typu zábradlí, madla či kliky
 • povinnosti pro návštěvy ve vazebních věznicích

 

Mimořádné opatření č. 21/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice v Moravskoslezském kraji od 14.8.2020 od 12:00 hod. do odvolání zavádí na území Frýdek – Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Třinec, Jablunkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost:

 • provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních
 • zákaz příjmu nových osob v zařízeních sociálních služeb s výjimkou těch, kteří předloží negativní PCR test
 • omezení provozování zotavovacích akcí
 • omezení provozování umělého koupaliště podle určitých pravidel
 • zveřejnění materiálů ke koronaviru na webu obcí nebo přes místní rozhlas
 • omezení setkávání zaměstnanců výrobních podniků v rámci různých směn
 • bod 9.  v zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a v motorových vozidlech, včetně taxislužby, vozidlech veřejné dopravy a dopravy pro přepravu zaměstnanců, a to s výjimkou pro:

a) osoby v motorových vozidlech, jsou-li samy v uzavřeném vozidle nebo cestují společně s ostatními členy domácnosti, včetně výjimek v bodě 14 písm. c), h), k) tohoto mimořádného opatření,

b) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy či dopravy pro přepravu zaměstnanců, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

c) děti do dvou let věku,

d) děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující v dětské skupině, děti při pobytu na zotavovací akci a osoby vykonávající dohled na zotavovací akci a podobných akcí ve smyslu § 12 zákona č.258/2000 Sb.,

e) děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti,

f) studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 2 m,

g) na osoby při akademickém obřadu, které promují a díle na pracovníky při promoci, na dobu nezbytně nutnou,

h) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

i) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, pokud je dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci, výjimka dle bodu 16 písm. i) je možná za následujících podmínek:

- místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je pravidelně dezinfikováno a prostory jsou pravidelně větrány,

- je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,

- v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění covid-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

j) moderátory, redaktory, a další osoby vystupující v televizních a dalších pořadech, pokud jsou ve studiu od hostů rozestupy alespoň 2 metry,

k) pacienty a zdravotnické pracovníky pod dobu nezbytně nutnou, je.li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

l) práce, které jsou zařazeny do kategorie jiné než první z hlediska faktoru zátěže teplem dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli,

m) zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

n) plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů či fitness center, pokud je zachován zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry,

o) sportovců v rámci organizovaného tréninku nebo zápasu, soutěže apod.,

p) osoby pobývají ve vnitřních prostorách umělého koupaliště, v prostorách wellness center (sauna, vířivka) a jejich koupelnách, včetně vnitřních prostor sportovišť,

q) osob účastnících se svateb či pohřbů,

r) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.

 • povinnost maloobchodních prodejců zajistit pravidelné dezinfekce nákupních vozíků, košíků a úchopových ploch typu zábradlí, madla či kliky
 • povinnosti pro návštěvy ve vazebních věznicích

 

Opatření naleznete v příloze a na odkazech ZDE a ZDE.

Zdroj: KHS Moravskoslezského kraje

Ke stažení

mimoradne_opatreni_2020_20.pdf PDF 17.04.2021 948.23 KB
mimoradne_opatreni_2020_21.pdf PDF 13.04.2021 1.87 MB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV