Mimořádná opatření týkající se škol

Publikováno: 2. 10. 2020

Vážení členové, rádi bychom Vás upozornili na několik mimořádných opatření týkajících se škol. Jednotlivé krajské HS vydávají různá opatření pro různé kraje a okresy (omezení provozu vysokých škol, omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol, omezení provozu středisek volného času, omezení hodin zpěvu a tělesné výchovy) s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin.

Níže Vám přinášíme stručný přehled:

 

Nařízení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020 k omezení provozu škol

https://www.khsbrno.cz/admin/upload/uredni_deska/ud_775_1409.pdf

 

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 3/2020

https://www.khspce.cz/wp-content/uploads/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-Krajsk%C3%A9-hygienick%C3%A9-stanice-Pardubick%C3%A9ho-kraje-se-s%C3%ADdlem-v-Pardubic%C3%ADch-%C4%8D.-3-20201.pdf

 

Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 11/2020
http://www.khsjih.cz/soubory/uredni-deska/informace/386.pdf

 

Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020 - omezení provozu škol a školských zařízení

http://www.khshk.cz/khsdata/ud/narizeni_khshk_1_2020.pdf

 

Nařízení č. 15/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy - omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/narizeni-c--15-2020-hygienicke-stanice-hlavniho-mesta-prahy---omezeni-provozu-zarizeni-poskytujicich-vzdelavani-a-volnocasove-aktivity-5295_5295_34_1.html

 

Mimořádné opatření KHS Jč kraje č. 3/2020 (1. 10. 2020)

https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%20KHS%20J%C4%8Dk%20%C4%8D_3.pdf

 

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č.6/2020

https://www.khsplzen.cz/zpr-topmenu-19/2064-narizeni-krajske-hygienicke-stanice-plzenskeho-kraje-se-sidlem-v-plzni-c-6-2020.html

 

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č.7/2020

https://www.khsplzen.cz/zpr-topmenu-19/2065-narizeni-krajske-hygienicke-stanice-plzenskeho-kraje-se-sidlem-v-plzni-c-7-2020.html

 

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č.8/2020

https://www.khsplzen.cz/images/KHS/DOC/UD/2020-10-05-Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_KHS_PK_%C4%8D.8_2020.pdf

 

Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

http://www.khsova.cz/docs/01_uredni_deska/mimoradne_opatreni_2020_26.pdf

 

Nařízení mimořádného opatření - omezení výuky na vysokých a středních školách – Karlovy Vary

http://www.khskv.cz/uredni_deska/4_2020_Narizeni_mimoradneho_opatreni_skoly_kraj_kon.pdf

 

Nařízení KHS Středočeského kraje č. 7/2020

http://www.khsstc.cz/dokumenty/narizeni-khs-stredoceskeho-kraje-c--7-2020-5861_5861_34_1.html

 

Nařízení mimořádného opatření č. 3/2020 

http://www.khsusti.cz/

 

Nařízení KHS Libereckého kraje č.2/2020

https://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/Narizeni_KHS_2-2020_1-10-20.pdf

 

Nařízení mimořádného opatření KHS Libereckého kraje 3/2020

https://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/Narizeni_KHS_3-2020_5-10-20.pdf

 

Nařízení mimořádného opatření KHS Zlínského kraje č. 9

http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/uredni-deska/2020/mo_khszlin_c9.pdf

 

Mimořádné opatření 1/2020 školy zpěv - KHS Olomouc

http://www.khsolc.cz/files/clanky/01102020MO12020pdf.pdf

 

Opatření naleznete na odkazech a v příloze.

Zdroj: KHS

Ke stažení

4_2020_Narizeni_mimoradneho_opatreni_skoly_kraj_kon.pdf PDF 22.04.2021 382.52 KB
2020-10-01-Nařízení_Krajské_hygienické_stanice_Plzeňského_kraje_se_sídlem_v_Plzni_č.7_2020.pdf PDF 22.04.2021 987.79 KB
2020-10-1-Nařízení_Krajské_hygienické_stanice_Plzeňskoho_kraje_se_sídlem_v_Plzni_č.6_2020.pdf PDF 20.04.2021 1.62 MB
62585_2020_MO_HSHMP_č._15_2020.pdf PDF 20.04.2021 2.95 MB
KHS Vysočina se sdílem v Jihlavě - č. 11 2020.pdf PDF 20.04.2021 258.97 KB
mimoradne_opatreni_2020_26.pdf PDF 22.04.2021 1.83 MB
Mimořádné opatření KHS Jčk č_3.pdf PDF 20.04.2021 231.91 KB
mo_2020_3_s.pdf PDF 18.04.2021 477.19 KB
mo_khszlin_c9.pdf PDF 07.04.2021 6.77 MB
Narizeni_KHS_2-2020_1-10-20.pdf PDF 12.04.2021 168.58 KB
narizeni_khshk_1_2020.pdf PDF 18.04.2021 303.02 KB
Nařízení_KHS_č._7-2020.pdf PDF 20.04.2021 409.04 KB
Nařízení-Krajské-hygienické-stanice-Pardubického-kraje-se-sídlem-v-Pardubicích-č.-3-20201.pdf PDF 20.04.2021 1.71 MB
ud_775_1409.pdf PDF 22.04.2021 209.82 KB
01102020MO12020pdf.pdf PDF 07.04.2021 365.00 KB
2020-10-05-Nařízení_KHS_PK_č.8_2020.pdf PDF 22.04.2021 1.34 MB
Narizeni_KHS_3-2020_5-10-20.pdf PDF 26.03.2021 254.74 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV