Mimořádná opatření HS hl.m. Prahy, KHS Zlína a KHS Vysočina, omezení hromadných akcí a sdělení MZd se seznamem zemí s nízkým rizikem nákazy

Publikováno: 1. 9. 2020

Vážení členové, rádi bychom Vás upozornili na několik opatření, která byla vydána včera večer. Shrnutí nejdůležitějších změn najdete níže, jednotlivá opatření naleznete v přílohách.

Narizeni-c-7-2020-Hygienicke-stanice-hlavniho-mesta-Prahy

1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech prostorech podzemní dráhy – metra a jeho prostorech přístupných cestujícím,

b) ve všech vnitřních prostorech nádražních budov,

c) ve všech vnitřních prostorech budov areálu Letiště Václava Havla. Vnitřními prostory se rozumí haly, chodby, komerční i nekomerční místnosti a tranzitní prostory ve všech veřejných, neveřejných i zabezpečených částech areálu Letiště Václava Havla.

2. Zákaz se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, osoby s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

c) zákaz podle bodu 1b) a 1c) nevztahuje na:

i) osoby vykonávající pracovní činnost v prostorách dílen, strojoven, skladů, technických místností, šachet, šaten a dále v cestující veřejnosti nepřístupných kancelářích, jednacích místnostech a jejich zázemí, vše za současného splnění podmínky dodržování vzdálenosti minimálně dvou metrů mezi těmito osobami při nepřekročení maximálního počtu deseti osob v jedné místnosti,

ii) osoby, které konzumují stravu či nápoje v prostorách stravovacích zařízení.

 

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

  • zmírňují se předchozí pravidla pro pořádání hromadných akcí
  • v prostorech s kapacitou více než 1 000 lidí je nově umožněno obsadit zbývající kapacitu prostoru z 50 za podmínky dodržení hygienických pravidel. Současně bude muset být pořádání vnitřních akcí omezeno na 500 lidí na jeden sektor, v případě venkovní akce pak na 1000 lidí.Rozdělení do sektorů znamená, že lidé v nich musí být od jiného sektoru odděleni s odstupem alespoň 2 metry. Každý sektor má mít svůj vstup zvenčí, případně jsou vstupy časově regulovány, aby se lidé z jednotlivých sektorů nepotkávali. Současně nepřestává platit pravidlo, že pokud je na akci více než 100 lidí, musí mít diváci roušku. A mezi účinkujícími a diváky musí být odstup minimálně 2 metry.

 

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 1. 9. 2020

  • na seznamu zemí s hvězdičkou je od 1. 9. 2020 pouze Lucembursko a Malta; vzhledem ke zlepšení situace se ruší povinnost testování při vstupu do republiky u pracovníků z Belgie a Bulharska zaměstnaných v ČR.

 

Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 10/2020

  • s účinností od 1. 9. 2020 od 00:00 hod. se zrušuje předchozí MO, které od 8. 8. 2020 od 00:00 hod. v kraji Vysočina zakazovalo pohyb a pobyt všech osob bez roušek ve všech zdravotnických zařízeních a ve všech zařízeních sociálních služeb včetně návštěv dětských domovů a výchovných ústavů pro mládež

 

Nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 4/2020

  • s účinností od 1. 9. 2020 od 00:00 hod. se ukončuje platnost předchozího MO, které s účinností od 19. 8. 2020 od 00:00 hod. zakazovalo pohyb a pobyt všech osob bez roušek ve všech zdravotnických zařízeních ambulantní a jednodenní péče, v lékárnách a ve výdejnách zdravotnických prostředků
Zdroj: MZd

Ke stažení

Narizeni-Krajske-hygienicke-stanice-Zlinskeho-kraje-se-sidlem-ve-Zline-c-4-2020.pdf PDF 14.04.2021 1.02 MB
Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-2.pdf PDF 23.04.2021 254.40 KB
Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 7-2020.png PNG 21.04.2021 215.54 KB
Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.pdf PDF 22.03.2021 217.00 KB
Sdeleni-Ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-1.pdf PDF 18.04.2021 218.97 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV