Mimořádná a krizová opatření v souvislosti s přechodem do 3. stupně PES od 3. 12. 2020

Publikováno: 1. 12. 2020

Vážení členové, vláda v neděli dopoledne na mimořádném jednání jednohlasně rozhodla, že Česká republika přejde ze stupně číslo 4 do stupně číslo 3 PES ve čtvrtek 3. 12. 2020.

Změny v krizových opatřeních, které souvisejí se čtvrtečním přechodem České republiky do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES, ohlásila vláda už po nedělním mimořádném jednání. Dnes schválila jejich definitivní znění.

Od čtvrtka 3. prosince tak budou moci za jasně stanovených pravidel otevřít všechny obchody a služby včetně restaurací, heren, sportovišť či koupališť, návštěvníky budou moci do areálů vpustit i zoologické zahrady či muzea a galerie. Za přísných opatření a bez diváků se budou moci rozjet amatérské sportovní soutěže a nově se bude moci na jednom místě shromáždit deset osob uvnitř a padesát osob venku. Ruší se také zákazy nočního vycházení, prodeje v neděli a konzumace alkoholu na veřejnosti. Uzavřeny zůstanou pro veřejnost lanovky a lyžařské vleky.

Od pondělí 7. prosince se do školních lavic budou moci vrátit i zbylé ročníky středních škol, avšak za podmínky, že se třídy budou po týdnu střídat v běžné docházce a distanční výuce.

Od soboty 5. prosince se změní návštěvní režim v zařízeních sociálních služeb. Kromě dosud platných výjimek budou moci přijít na návštěvu i ti rodinní příslušníci, kteří se při příchodu podrobí antigennímu testu na covid-19, pokud se neprokáží platným PCR testem nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech.

Vláda vzala na vědomí i opatření Ministerstva zdravotnictví. První ošetřuje provádění antigenních testů na covid-19 u pedagogických pracovníků, kteří o to projeví zájem, druhé upravuje nošení roušek pro sportovce – na venkovních hřištích bude výjimka z nošení pro všechny sportující, na vnitřních sportovištích jen pro profesionální sportovce. Drobných úprav doznalo i opatření pro vstup cizinců do ČR.

 

Byla přijata následující krizová a mimořádná opatření:

Usnesení č. 1262: Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb s

 s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

Usnesení č. 1263: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 7. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

Usnesení č. 1264: Krizové opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 3. 12. 2020 do odvolání – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Mimořádné opatření – antigenní testování – pedagogičtí pracovníci, s účinností od 4. do 18. 12. 2020 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky od 3. prosince

 

 

Shrnutí změn s dopadem na MO a stravování:

  • Končí zákaz nočního vycházení a je možné konzumovat alkohol na veřejnosti.
  • Stravovací zařízení mohou otevřít. U stolu mohou být nejvýše 4 osoby a kapacita je snížena na 50 procent. Podniky musí být uzavřeny mezi 22. a 6. hodinou.
  • Maloobchodní prodejny musí dodržet dvoumetrové rozestupy zákazníků. Na 15 metrů čtverečních může být 1 nakupující. Omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka. Provozovatel zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky; umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů; provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu; jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh.
  • Obchody budou moci být otevřeny i v neděli.
  • Venku se může shromáždit nejvýše 50 osob, uvnitř 10.
  • Ubytovací služby mohou fungovat bez omezení.

 

Opatření najdete také v příloze.

Zdroj: MZd, ÚV

Ke stažení

Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-pedagogicti-pracovnici-s-ucinnosti-od-4-do-18-12-2020.pdf PDF 20.04.2021 290.55 KB
Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-3-12-2020-do-odvolani.pdf PDF 20.04.2021 526.56 KB
Ochranne-opatreni_omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR_od-3-12-2020.pdf PDF 23.04.2021 590.06 KB
UV_ navstevy_1264.pdf PDF 20.04.2021 210.65 KB
UV_hromadne_akce_maloobchod_1262.pdf PDF 23.04.2021 239.68 KB
UV_školy_1263.pdf PDF 23.04.2021 225.61 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV