Maloobchodní tržby: Zpomalování tempa růstu pokračuje

Publikováno: 5. 11. 2018

Po nejvyšším letošním přírůstku maloobchodních tržeb z měsíce ledna, kdy obchodníci stržili za prodej zboží reálně o 8,2 % víc než před rokem, se meziroční tempo růstu začíná významně snižovat. Podle dat za měsíc září, které dnes zveřejnil ČSÚ, stouply tržby o 1,4 % y/y. Lidé začali více spořit.

Zpomalování přírůstků tržeb je patrné i kvartálním vyjádření. Po jejich meziročním růstu v letošním prvním čtvrtletí o 6 % v reálném vyjádření, byly ve druhém čtvrtletí výš o 4,3 % a ve třetím čtvrtletí pak o 3,7 % (jde o data neočištěná o nestejný počet pracovních dní). Silná první polovina roku tak ještě udržela přírůstek tržeb za tři čtvrtletí na příznivých +4,6 % y/y, což však bylo méně než ve stejnou dobu loni (+5,3 % y/y) i předloni (+5,6 %). Silnější byl růst i v roce 2015. Tempo růstu maloobchodních tržeb v ČR tak logicky kopíruje vývoj ekonomiky. Ve srovnání s tempem spotřeby domácností, pak rostly poslední tři roky tržby mírně rychleji, než útraty českých spotřebitelů (graf 1). Závislost mezi vývojem maloobchodních tržeb a spotřebou domácností je velmi vysoká (korelační koef. 90,2).  

Je snižující se dynamika maloobchodu vidět i v Evropě? Přestože v posledních zhruba třech letech (proti bázi roku 2015) vypadá ČR ve vzorku sousedních zemí stále velmi dobře - proti průměrnému měsíčnímu přírůstku roku 2015 se tržby letos v září zvýšily nejvíce po Polsku -, po celý letošní rok tempo růstu maloobchodních tržeb v ČR v trendu klesá (grafy 2 a 3). Aktuální pozici ČR mezi zeměmi EU, které dodaly Eurostatu do zpracování této analýzy zářijová data, ukazuje graf 4 (údaje jsou očištěny o kalendářní vlivy).

Co může stát za poklesem tempa růstu prodejů v českém maloobchodě, kromě faktu, že vysoká tempa z ledna a února nejsou dlouhodobě udržitelná? Od začátku letošního roku je vidět, že lidé se po spotřebním boomu začínají opět vracet k vytváření úspor (graf 5), a to více úspor finančních, neboť růst jejich hmotných investic se v trendu nemění (graf 5). Ukazují to čísla národní banky: jestliže loni za první pololetí zvýšili lidé své celkové vklady u bank meziročně o 18,8 mld. korun, letos o 25,6 mld. korun – a jde o vklady jako takové (tj. termínované a s výpovědní lhůtou), nikoli pouze zvětšování zůstatků na jejich běžných účtech. Na těch se přírůstky naopak zmenšily (z 29,2 mld. za první pololetí 2017 na 26,3 mld. korun za letošní první pololetí). Větší snahu spořit přitom nelze připsat zlepšeným úrokovým podmínkám na termínovaných depozitech, neboť banky v tomto období růst základních sazeb v ekonomice do své obchodní politiky příliš nepromítaly. 

Můžeme tedy učinit závěr, že na postupné zpomalování tempa růstu maloobchodních tržeb má vliv velmi vysoká základna předchozích let a také zřejmý obrat českých domácností v nakládání s penězi. 

Vraťme se však k maloobchodním tržbám za samotný měsíc září. Prodeje v obchodních řetězcích meziročně klesly (-0,8 %), což byl vzhledem k jejich váze na celkových maloobchodních tržbách hlavní důvod snížení celkové dynamiky tržeb v maloobchodě. Protože obchodní řetězce jsou statisticky definovány jako „maloobchod s převahou potravin v nespecializovaných prodejnách“, ovlivnil pokles jejich tržeb logicky celkové prodeje potravin (-0,9 % y/y). Za nepotravinářské zboží utratili v září lidé sice víc než před rokem (+3,1 % y/y), ale přírůstek byl menší, než letošní měsíční průměr (+7,2 %).

Nadprůměrně rostly obchody e-shopů (+16,7 % y/y), i když i zde byl meziročně přírůstek oproti posledním měsícům menší (v červenci +25 %, v srpnu +19,4 % y/y) a stejně tak v porovnání s letošním průměrem (+19,6 % y/y).

Obchodníci v „kamenných“ obchodech se mohli těšit z růstu tržeb rychlejšího než celkový maloobchod zejména v prodejích zboží pro rekreaci a kulturu (+8,7 %), které stouply rychleji než v měsících září předchozích tří let. Nebylo to ale dobíhající letní sezónou s pořizováním zboží např. pro sport, ale spíš slevovými akcemi (nominálně totiž stouply tržby za prodej tohoto zboží o něco méně). Nadprůměrně se v září zvýšily ještě tržby za prodej nábytku, elektrospotřebičů a dalších potřeb pro domácnost (+3,5 % y/y), za zboží ICT (+9,3 %) a mírně i za objem prodaných pohonných hmot (+2 % y/y). V ostatních skupinách zboží sledovaných ve statistice ČSÚ se tržby meziročně snížily.

Graf1-srovnani_tempa_rustu_mo_trzeb_a_spotreby_domacnosti.jpg

 

Graf2-mo_trzby_v_CR.jpg

 

Graf3-Srovnani_tempa_rustu_mo_trzeb_ve_vybranych_zemich_v_roce_2018.jpg

 

Graf4-tempo_rustu_mo_tržeb_v_zari18_zemiEU.jpg

 

Graf5-tempo_rustu_hrubych_uspor_a_hmotnych_investic_domacnosti_v_CR.jpg

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard