MAKRO Cash & Carry získalo druhé místo v souteži Ambasador kvality 2018

Publikováno: 5. 12. 2018

Česká společnost pro jakost, člen Evropské organizace pro kvalitu, pořádá soutěž Ambasador kvality 2018, kde velkoobchodní řetězec Makro Cach & Carry získal druhé místo. Toto ocenění je určeno pro všechny organizace podnikatelského sektoru bez rozdílu velikosti a oboru podnikání, které jednak nadstandardně dbají na zajištění kvality svých produktů a služeb, chovají se odpovědně a dále aktivně napomáhají k šíření a propagaci kvality.

„Velkoobchod MAKRO si vedl velmi dobře v rámci všech hodnoticích kritérií. Pokud bychom měli nějakou oblast vyzdvihnout, tak je to propracovaná oblast výchovy a vzdělávání nejen vlastních pracovníků, učňů ale i svých zákazníků. Zákazníci mají možnost se pod vedením MAKRA vzdělávat například v oblasti kvality a bezpečnosti potravin či správného zpracování surovin tak, aby vznikly skvělé a poctivé pokrmy za přiměřených ekonomických podmínek. Svými aktivitami MAKRO napomáhá ke kultivaci prostředí jak maloobchodního prodeje, tak především „gastro-průmyslu“. MAKRO aktivně spolupracuje s klíčovými odborníky, mnohdy zároveň i celebritami v oboru veřejného stravování.

Široká je rovněž škála aktivit týkajících se udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Společnost MAKRO není pouze o „zobchodování“ zboží, ale dbá především na to, aby zákazníkům poskytovala související služby, které jim usnadní život a přispějí k vyšší kvalitě“, uvedl Petr Koten, výkonný ředitel společnosti pro jakost.

Tato cena je prvním veřejným oceněním přechodu MAKRA od prodeje ke službám.

První místo získala ŠKODA Auto. Na 3. místě se umístil PENAM (Agrofert).

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard