Legislativa: celní zákon

Publikováno: 29. 7. 2016

Aktuální informace ohledně vydání celního zákona a změnách v dalších zákonech s tím souvisejících.

Dne 29. 7. 2016 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny tyto zákony:

242/2016 - Celní zákon
Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení § 56 odst. 2 písm. d), které nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.

243/2016 - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou
a) ustanovení čl. I a čl. XLV bodů 1, 4 a 18, která nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2016, a
b) ustanovení čl. XXXIII bodu 33 a čl. XXXIV bodu 3, která nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení tohoto zákona.

Ke stažení

sb0095-2016.pdf PDF 17.09.2020 659.80 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV