Legislativa - aktuální informace - Zákon o potravinách

Publikováno: 9. 6. 2016

dne 9.6.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn tento zákon

180/2016 - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost :

(1) Tento zákon nabývá účinnosti 90. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a) čl. I bodu 30, pokud jde o § 9a odst. 1 písm. c),a čl. I bodu 31, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017,

b) čl. I bodu 36, pokud jde o § 11 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018,

c) čl. I bodu 39, pokud jde o § 12c odst. 1 a 2,které nabývá účinnosti dnem 20. května 2019, a

d) čl. I bodu 39, pokud jde o § 12c odst. 3 a 4, které nabývá účinnosti dnem 20. května 2024.

(2) Ustanovení čl. I bodu 39, pokud jde o § 12d odst. 1 písm. e), pozbývá platnosti uplynutím dne 19. května 2019.

(3) Ustanovení čl. I bodu 38, pokud jde o § 12a odst. 2, pozbývá platnosti uplynutím dne 19. května 2020.

(4) Ustanovení čl. I bodu 39, pokud jde o § 12e písm. c) a § 12f písm. c), pozbývá platnosti uplynutím dne 19. května 2024

Ke stažení

sb0069-2016.pdf PDF 20.04.2021 636.12 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV