“Kulatý stůl“ s vedením dozorových orgánů

Publikováno: 23. 5. 2018

Ve středu 23. května 2018 se v budově sídla Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR v Praze na Těšnově opět po roce uskutečnilo setkání členů SOCR ČR u kulatého stolu s vedením dozorových orgánů.

Jménem viceprezidenta pro obchod Ing. Pavla Mikošky byli k diskusi přizváni náměstkyně pro řízení Sekce potravinářských výrob Ministerstva zemědělství MUDr. Viera Šedivá, vedoucí Oddělení pro úřední kontroly v potravinovém řetězciMinisterstva zemědělství Ing. David Zima, ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce ing. Martin Klanica, ústřední ředitel České obchodní inspekce ing. Mojmír Bezecný, ředitel Odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví ÚVS Státní veterinární správy MVDr. Jan Váňa, náměstkyně Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová a vedoucí manažerka PB Jihočeského kraje z České federace potravinových bank Bc. Kristýna Škabradová.

Na programu setkání byla celá řada bodů:

• Návrhy legislativních změn a informativní vystoupení představitelů státní správy k situaci na trhu

• Legislativní úprava a její praktická aplikovatelnost týkající se Akrylamidu a Rum etheru v potravinách

• Problematika falšování potravin a dodavatelsko-odběratelské vztahy 

• Váhoscannery a jejich kalibrace

• Problematika afrického moru prasat a její komerční dopady

• Současná hygienicko-epidemiologická situace v ČR a případné požadavky na obchodníky

• Praktické zkušenosti s uplatněním zákona o potravinách při darování potravin potravinovým bankám


Na závěr se rozproudila živá diskuze, ve které zástupci dozorových orgánů zodpověděli dotazy členů SOCR ČR.

Příští týden 30.5.2018 proběhne „kulatý stůl“ s dozorovými orgány k problematice Non-foodu.
20180523_100327.jpg
20180523_100347.jpg

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV