Koronavirus a pracovně-právní vztahy - informace vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí

Publikováno: 5. 3. 2020

Vážení členové SOCR ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo přehledný návod, jak mají firmy postupovat v souvislosti s infekcí koronavirem. Jde především o pracovně-právní aspekty, za jakých okolností může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci dovolenou nebo se s ním dohodnout na práci mimo pracoviště zaměstnavatele. Pro případné využití Vám zasíláme podrobnější informace k této záležitosti.

Hlavní doporučení ministerstvo shrnulo do čtyř bodů.

1) Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem, že bude práci dočasně vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele (z jiného místa - například z domova). Protože jde o dohodu, na změnu místa výkonu práce (na práci z domova) není povinen druhý účastník pracovněprávního vztahu přistoupit.

2) Zaměstnavatel by provedl vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn a včas s tím seznámil zaměstnance, tj. 14 kalendářních dnů předem, nedohodl-li se se zaměstnancem jinak.

3) Je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce a zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).

4) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené; obecně platí, že určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§ 217 odst. 1 zákoníku práce). Bez dohody se zaměstnancem mu nemůže zaměstnavatel určit dovolenou „ze dne na den“. Za porušení povinností na úseku dovolené může orgán inspekce práce zaměstnavateli uložit pokutu až do výše 200 000 Kč (zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce).

Celé instrukce  ministerstva práce najdete v přiloženém dokumentu případně online aktuální verze je publikována na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ZDE

Zdroj: MPSV

Ke stažení

Koronavirus_prac_pravni_vztahy.pdf PDF 20.01.2021 163.83 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV