Konjunkturální průzkum: Spotřebitelé reagují na zpomalování ekonomiky

Publikováno: 30. 11. 2018

Podnikatelé si věří, naopak lidé v optimismu polevili. Mírné snížení celkové důvěry v českou ekonomiku, které ukázal v listopadu konjunkturální průzkum ČSÚ, tak ovlivnili spotřebitelé. Pokles důvěry byl způsoben jejich horším náhledem na to, jak to bude v úhrnu s českou ekonomikou.

Letos v květnu věřili lidé v České republice ekonomice nejvíce za posledních 25 let, odkdy jsou data v takovéto struktuře oficiální statistikou sledována (resp. přebírána Českým statistickým úřadem za spotřebitelský segment od společnosti Gfk). Vykázaná historická maxima důvěry českých spotřebitelů v ekonomiku od té doby v trendu oslabují (graf 1).

V posledních měsících odpovídá vývoj důvěry v odvětví obchodu více vývoji důvěry spotřebitelů (graf 2), což je logické, neboť retailový segment je co do úspěšnosti vázán na útraty spotřebitelů, resp. změn v intenzitě jejich nákupů. Právě silný optimismus českých spotřebitelů hnal jejich důvěru přibližně od počátku roku 2015 až do nedávné doby výš, než kde se nacházel souhrnný indikátor důvěry (je to patrné z grafu 3). I když trend (podle dvanáctiměsíčních klouzavých průměrů) zatím neukazuje na slábnutí důvěry spotřebitelů, měsíční data ji zhruba od poloviny letošního roku indikují.

Také vazba mezi vývojem spotřebitelské důvěry a tempem růstu tržeb v maloobchodě (graf 4) ukazuje, jak se mírné zeslabení optimismus níže z historických maxim odráží ve snižování dynamiky tržeb v maloobchodě, pokud jde o objemy prodávaného zboží. To je zřejmě hlavním důvodem, proč se optimismus obchodníků podle vývoje indikátoru jejich důvěry již druhý měsíc v řadě velmi výrazně snižuje. 

Přejděme od spotřebitelů k podnikatelskému segmentu. Zde odvětví obsažená ve vzorku konjunkturálního průzkumu reagují, pokud jde o vývoj důvěry smíšeně (graf 5). V průmyslu a obchodě zaznamenali v listopadu oproti říjnovým odpovědím oslabení důvěry (ta je v obou případech nižší než zatímní letošní průměr, u obchodu výrazněji nižší). V budoucích očekávání do zhruba poloviny příštího roku jsou ale manažeři v průmyslu relativně optimističtí, i když v následujících třech měsících podle nich tempo růstu v průmyslu oslabí. Zpracovatelé počítají s obnovou stávajících výrobních zařízení v meziročním tempu růstu investic o zhruba pět procent (rozšiřování výrobních kapacit a pořizování nových technologií jsou ale v intenzitě zamýšlených investic podstatně méně zastoupeny, než obnova).

Služby pokračují, pokud jde o důvěru na pozitivní vlně. Jejich důvěra opět vzrostla a očekávání neoslabují. Např. v bankovním sektoru to může pramenit ze zvyšování úrokových sazeb a tedy i předpokládaného objemu výnosových úroků s růstem marží, neboť nákladové úroky vzhledem k uplatňované obchodní politice komerčních bank (tj. zatím prakticky neznatelného navyšování úrokových sazeb z vkladů) zatím zřejmě výrazně neporostou. 

Stavebnictví je odvětvím, které táhne důvěru v podnikatelském sektoru. Ta se již pomalu začíná blížit rekordním hodnotám z let 2005 či 2007. Podnikatelé zde čekají vyšší poptávku - už před měsícem sedmina z respondentů tohoto odvětví uvedla, že nevnímají žádné bariéry pro svou činnost - a tím i zrychlení tempa růstu svých aktivit zejména pro další půlrok. 

Jak tedy číst aktuální obrázek, který nabízejí předstihové indikátory? Sentiment podnikatelů narůstá plynule již čtvrtý měsíc v řadě. A že optimismus lidí sestupuje z historických maxim, je docela pochopitelné, neboť „žádný strom neroste do nebe“. Důvody ke znepokojování zatím neexistují.

Graf1-Vývoj indikátorů důvěry.jpg

Graf2 - Vývoj důvěry spotřebitelů a důvěry podnikatelů v odvětví obchodu.jpg

Graf3 - Důvěra spotřebitelů a souhrnný indikátor důvěry v českou ekonomiku.jpg

Graf4 - Důvěra spotřebitelů a vývoj tržby v MO.jpg

Graf5 - Indikátor důvěry v jednotlivých odvětvích.jpg

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard