Konjunkturální průzkum: Důvěra v ekonomiku na rozdíl od Evropy neoslabuje

Publikováno: 26. 4. 2018

Podle dubového konjunkturálního průzkumu ČSÚ o důvěře v ekonomice se neobjevila zhoršení charakteristická v posledních dvou měsících pro eurozónu a v ní zejména Německo. V ČR souhrnný indikátor důvěry posílil vlivem jejího růstu u podnikatelů, důvěra spotřebitelů zůstává na svých historicky nejvyšších úrovních.

Příznivá hodnocení současnosti i výhledu v průmyslu a vybraných službách, stejná důvěra jako minulý měsíc pak ve stavebnictví a v obchodě - v úhrnu tím důvěra podnikatelů v těchto segmentech české ekonomiky vzrostla a „vytáhla“ výš i souhrnný indikátor důvěry (graf 1). Připomeňme, že podle dané metodiky ovlivňují jeho výši ze 40 % odpovědi podnikatelů průmyslu.

Optimismus ve stavebnictví vyprchává? Vždyť po celé zemi je „staveb kam se podíváš“ a silné se zdají být hlavně investice do dopravní infrastruktury. Indikátor důvěry ve stavebnictví ale zůstal stejný jako v předchozím šetření. Manažeři zde hodnotí svoji situace shodně jako v březnu, další růst stavební činnosti i zaměstnanosti aktuálně nevidí. Do léta očekávají zhoršení své situace, do podzimu pak neměnnost. Uvědomme si však, jak příznivě se vyvíjela důvěra v tomto odvětví v posledních měsících a v trendu vlastně již od poloviny roku 2016 (graf 2). Nejvyšší letošní březnová úroveň od počátku krize z konce minulé dekády a prudký růst v samotném březnu nutí nahlížet na dubnovou stagnaci v hodnoceních i očekáváních jinou optikou – statistická základna předchozího měsíce charakterizovaná obrovským přírůstkem dělá své. Nesuďme tedy „dne před večerem“, vývoj českého stavebnictví je příznivý – podle dosud známých dat Eurostatu za leden a únor rostla totiž v ČR stavební produkce meziročně (po kalendářním očištění) o 21,2 %, v EU za tu dobu jen o 2,5 % y/y.  

V průmysl již rezignují na zlepšení zaměstnanosti. Indikují její pokles (ještě v únoru a březnu ukazovaly odpovědi paradoxně na očekávaný růst). Nedostatek lidí považuje v dubnu za růstový limit více než třetina respondentů z průmyslu (35 %) a další téměř třetina soudí, že existuje problém s poptávkou – zde je nutné zbystřit, neboť podíl těch, co uvádějí tuto bariéru, poslední půlrok postupně narůstá (říjen  27,8 %, leden 28,7 % a duben 30,3 % manažerů z průmyslu). 

Ve stavebnictví také identifikují poptávku jako silnou bariéru růstu (32,5 %), dokonce největší z nabízeného spektra možností. Trend je zde však příznivější než v průmyslu, když podíl odpovědí klesá – v říjnu mělo poptávku na velký problém 45,3 % manažerů ve stavebnictví, v lednu 41 % a v dubnu „jen“ 32,5 %.

Investiční aktivita by polevovat neměla, alespoň ne ve zpracovatelském průmyslu. Manažeři uvedli, že jejich investic vzrostou letos proti loňsku o 5 % a má jít především o obnovu kapacit, méně pak o nové investice (to však uvádí zpracovatelský průmysl při každém šetření ČSÚ o investiční aktivitě). 

Obchod má za to, že se v horizontu příštích tří i šesti měsíců oproti současnosti nic nezmění. Důvěra   je zde dlouhodobě (zhruba od jara 2015) nejvyšší ze všech sledovaných odvětví (graf 2). Lze to vysvětlit vysokou poptávkou domácností po zboží hnanou vzhůru pozitivy na trhu práce, mzdovým  vývojem a očekávání lidí pokud jde o budoucnost. Jejich odpovědi charakterizuje neměnnost ve všech ohledech týkajících s jejich vlastní situace. Nepatrný pohyb spotřebitelské důvěry v dubnu směrem dolů zapříčinil mírný růst obav o vývoj české ekonomiky v následujících dvanácti měsících.

Snímek obrazovky 2018-04-27 v 9.58.03.png

Snímek obrazovky 2018-04-27 v 9.58.13.png

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard