Informace v souvislosti s COVID-19 ve vztahu k podnikatelům

Publikováno: 11. 6. 2020

Vážení členové, zveřejňujeme informace v souvislosti s COVID-19 ve vztahu k podnikatelům zpracované Hospodářskou komorou ČR:

  • Vláda schválila prodloužení režimu A programu Antivirus do 31. srpna 2020, zatím tedy budou do tohoto data otevřeny oba režimy - A i již dříve prodloužený B. Režim A se týká kompenzace nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli v důsledku krizových opatření částečně či úplně omezit svůj provoz. Bližší informace je možné nalézt zde.
  • Ministryně financí si rovněž nechala na pondělní schůzi vládou schválit a včera (ve středu) ve Finančním zpravodaji vyhlásila Liberační balíček III, který rozšiřuje daňové úlevy poskytnuté ve dvou dosavadních Liberačních balíčcích. Na návrh HK ČR byla posunuta lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za loňský rok (a pro zaplacení daně) až do 18. srpna 2020, a to jak pro fyzické osoby, tak pro právnické – s výjimkou těch firem, pro které je příslušným správcem daně Specializovaný finanční úřad. Dobrou zprávou pro podnikatele je i automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirovou krizí. V návaznosti na probíhající legislativní proces, v němž se ruší daň z nabytí nemovitých věcí, se kvůli právní jistotě poplatníků generálním pardonem ministryně financí fakticky odkládá přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku. Promíjí se rovněž správní poplatky za podání žádostí na finanční či celní úřad u žádostí učiněných do konce roku 2020. Podrobné informace naleznete zde.
  • Senát vrátil do Poslanecké sněmovny návrh zákona na o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli s pozměňovacím návrhem, jehož cílem je rozšířit okruh firem, kterým bude prominuto pojistné za měsíce červen až srpen 2020 (zvýšení parametru počtu zaměstnanců na 150 zaměstnanců, zmírnění maximálně přípustného poklesu mezd a jiná definice počtu zachovaných pracovních míst). Informace naleznete zde. V zásadě tak Senát vyšel vstříc požadavkům Hospodářské komory, neboť k původní vládní (a sněmovní) verzi, která byla předložena jako alternativa tzv. režimu C programu Antivirus, jsme měli principiální výhrady.
  • Dnes (ve čtvrtek) byl Senátem schválen i tzv. protikrizový daňový balíček (senátní tisk 267), který kromě jiného umožní zpětné uplatnění daňové ztráty do výše 30 miliónů Kč (poplatník předpokládanou ztrátu za rok 2020  může uplatnit již prostřednictvím dodatečného daňového přiznání  za rok 2019, a to provedením odhadu ztráty).
  • Senát dnes stihl schválit i novelu daňového řádu (senátní tisk č. 269). Změna daňového řádu se ve Sněmovně i Senátu diskutovala řadu měsíců. Jistě si vzpomenete na odpor k prodloužení lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů na 45 dní. Po dubnovém neúspěchu první verze novely, když se sněmovna nebyla schopna rozhodnout ani pro svou původní restriktivní verzi, ani pro liberálnější senátní verzi, se vláda poučila a urychleně přišla do parlamentu s návrhem takové změny, která byla pro podnikatele akceptovatelná. Informace naleznete v tiskové zprávě. Zákon tak čeká již jen na podpis pana prezidenta.
  • Namísto zavedení tzv. režimu C v rámci programu Antivirus prochází legislativním procesem zvláštní zákon o prominutí pojistného. Sněmovna bude nyní volit mezi svou původní verzí a podnikatelům daleko vstřícnější senátní variantou. I proto, že Sněmovnou bude pravděpodobně přehlasována rozšířená senátní verze zákona o prominutí pojistného, uvažují zaměstnavatelské a podnikatelské svazy o alternativě v podobě modifikace podmínek stávajícího dotačního programu Antivirus, konkrétně tzv. režimu B. Podnikatelské reprezentace poslaly dopis panu předsedovi vlády s výzvou, aby se zatraktivnil tzv. režim B. Příspěvek státu by měl být vyšší než stávajících 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně pojistných odvodů, navrhli jsme konkrétně jeho srovnání s 80 % kompenzujícími mzdové náklady zaměstnavatelů v případě tzv. režimu A. Stejně tak by měl být zvýšen i absolutní 29tisícový strop příspěvku na jednoho zaměstnance v tzv. režimu B na hodnotu 39.000 Kč nastavenou v tzv. režimu A. Parametry mohou být nakonec i jiné, klíčové je iniciovat diskuzi vedoucí k zatraktivnění stávajícího režimu B dříve, než začnou podnikatelé své zaměstnance masověji propouštět.
Zdroj: HK ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV