Informace k výzvám OP PIK

Publikováno: 28. 5. 2015

Výzvy na předkládání žádostí o dotace EU vyhlásí MPO v pátek 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásí v pátek první výzvy na předkládání žádostí o evropské dotace v novém programovém období, řekl na dnešním sněmu Hospodářské komory ČR ministr průmyslu Jan Mládek. Projekty mají podporovat podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti. Pro roky 2014 až 2020 je na ně z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno 4,3 miliardy eur (117,8 miliardy korun).

"Zítra (v pátek) budou vyhlášeny výzvy na období nové a jsem pevně přesvědčen, že zvládneme i problémy se softwarem," řekl Mládek. Dodal, že se nejspíš podaří dočerpat do konce letošního roku všechny peníze z končícího programového období.
    
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které spadá právě pod MPO, byl prvním, který letos na konci dubna Česku schválila Evropská komise. "Díky tomuto investičnímu balíčku budou moci české podniky plně využít svůj investiční potenciál a pokročit ve vývoji nových produktů, a přispět tak ke vzniku pracovních míst a k hospodářskému růstu země," poznamenala k tomu dříve eurokomisařka pro regionální politiku Corina Cretsuová.
    
Peníze z tohoto operačního programu mají směřovat hlavně na podporu znalostní ekonomiky. Prioritou má být posílení výzkumu v podnicích a jejich propojení s univerzitními sítěmi.
    
Třetina rozpočtu tohoto operačního programu, celkem 2,7 miliardy eur (asi 73 miliard korun), je určena na výzkum a inovace, dvě miliardy eur (54 miliard korun) pro zvyšování energetické účinnosti a podporu nízkouhlíkových technologií. Dalších 1,3 miliardy eur (35 miliard korun) je vyčleněno na podporu malých a středních firem, lepšímu využívání a zpřístupnění informačních technologií má pomoci 1,4 miliardy eur (skoro 38 miliard Kč) a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách až 386 milionů eur (necelých 10,5 miliardy korun).
    
Ministerstvo už dříve oznámilo, že plánuje nejprve vyhlásit 11 výzev o 17,35 miliardy korun. Z celé první vlny je nejvíce peněz připravenou pro výzvu Úspory energie, celkem pět miliard korun. Většina výzev z "první vlny" za necelých 11 miliard bude směřovat na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace a rozvoj malých a středních podniků.
    
Bližší informace chce Mládek zveřejnit na páteční tiskové konferenci. Poté budou k dispozici i na webových stránkách ministerstva.
    
Mezi očekávané výsledky patří granty pro více než 1970 firem, vznik 12.000 pracovních míst v malých a středních podnicích, 600 nových přihlášek na ochranu práv duševního vlastnictví, ale také roční snížení emisí skleníkových plynů o 300.000 tun CO2 a vyšší uplatnění nízkouhlíkových technologií.
    
Česká republika může v novém programovém období 2014 až 2020 z různých evropských fondů čerpat až 23,83 miliardy eur (652 miliard korun). V nové sedmiletce se snížil počet operačních programů, strukturálních je osm. Doplňují je Operační program rybářství a Program rozvoje venkova. 

Zdroj: ČTK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV