Hotely: Návštěvnost v nejvyhledávanějších tří- a čtyřhvězdičkových hotelech v ČR v letních měsících meziročně stoupla

Publikováno: 5. 12. 2019

Ačkoli by se dalo čekat, že vzmáhající se segment alternativního ubytování v kontrastu s turismem využívajícím hromadné ubytovací kapacity začne významněji měnit proporce, statistiky ČSÚ o jejich klesající váze zcela nepřesvědčují. Kdo se vlastně v hotelech ubytovává?

Hotely jako určitý typ ubytování se podílejí na celkovém počtu hromadných ubytovacích zařízení v ČR více než čtvrtinou a jejich podíl i během relativně krátké doby dále vzrostl (z 25,7 % v roce 2012 na 28,1 % v roce 2018).

Proporce v počtech hostů je však podstatně jiná a větší – v hotelech loni bydlelo zhruba 70 % z celkového počtu hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních České republiky (připomeňme, že za hotel je považované ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro přechodné ubytování a služby s tím spojené, zejména stravu, každodenní úklid a stlaní lůžek – hotely se člení do pěti tříd podle vybavení a značí se hvězdičkami).

V roce 2018 bydlely v hotelech více než tři čtvrtiny všech návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení v ČR (77,4 %), tj. 14,835 mil. hostů). Z toho téměř třetina celkové návštěvnosti připadala na čtyřhvězdičkové hotely (31,7 %, tj. 6,732 mil.) a 6,4 % na nejdražší pětihvězdičkové hotely. Levnější hotely (vč. hotelů garni s omezenými službami) ubytovaly dohromady prakticky stejný počet návštěvníků (6,739 mil, tj. 31,7 %) jako uvítaly hostů čtyřhvězdičkové hotely.

Co se prakticky vůbec nemění, resp. jen nepatrně, jsou proporce v jednotlivých typech hotelů, pokud jde o počty návštěvníků v členění na domácí a zahraniční hosty. Z celkového počtu ubytovaných v hotelech v ČR tvoří dvě třetiny cizinci (61,8 % v září 2019).

V nejdražších pětihvězdičkových hotelech výrazně dominují hosté ze zahraničí. Každý jejich devátý návštěvník je cizinec. Podle aktuálních dat za září 2019 tvořili cizinci 93,8 % návštěvníků těchto nejdražších hotelů, což je nejvyšší podíl ze všech zářijových návštěv za posledních sedm let.

V hotelech nižších kategorií připadaly ve čtyřhvězdičkových hotelech na cizince necelé tři čtvrtiny všech jejich návštěvníků (71, 2 %, což byl naopak nejnižší zářijový podíl od roku 2012). Zhruba polovinu tvoří cizinci v návštěvnosti tříhvězdičkových hotelů (47,1 % z přibližně půl milionu jejich hostů v září 2019). Zde však - stejně jako u čtyřhvězdičkových hotelů - podíl zahraničních návštěvníků v čase klesá (52,1 % v září 2012). Roli zřejmě hraje struktura zahraniční klientely.

V levnějších hotelech je zahraničním návštěvníkem každý třetí host v zařízeních se dvěma hvězdičkami (32,7 %), v zařízeních s jednou hvězdičkou pak každý pátý (21,1 %). Změna ale nastává znovu u nejlevnějších hotelů typu garni či B&B, kde se ubytovávají opět z téměř dvou třetin cizinci (63,3 %). Zde zřejmě hraje roli  skutečnost, že toto ubytovávání vyhledávají především “low-budget” turisté, hlavně mladí lidé ze zahraničí převážně v době prázdnin (srpen 65,1 %, červenec 64,1 %).

Ve srovnání s hotely nejběžnějšího typu, tj. tří- a čtyřhvězdičkových, jsou však cekové počty návštěvníků těchto levných hotelů v ČR velmi nízké (v datech za červenec až září jen 92 tis osob proti 1,171 mil. v úhrnu u tří- a čtyřhvězdičkových hotelů. České hotelnictví je tedy vyhledáváno hlavně ve středním a vyšším standardu.

Celkově zůstává hotelnictví silné, i když jeho návštěvnost v roce 2018 rostla pomaleji než celkové počty návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení v ČR (graf 1). Nerostla ani tak silně jako v roce 2017 (graf 2), ale data za letošní červenec až září (graf 3) ukazují v celkových počtech příznivý trend – i u pětihvězdičkových hotelů, kde v roce 2018 hostů meziročně ubylo, je vidět nárůst (+4 % y/y), nejvyšší po dvouhvězdičkových hotelech (+4,3 %y/y). Vliv bohaté asijské a arabské klientely?

Graf1 - Dynamika návštěvnosti hotelů.jpg

 

Graf2 - Návštěvnost v typech hotelů v ČR podle počtu hostů.jpg

 

Graf3 - Počty návštěvníků v různých typech hotelů ČR .jpg

 

Graf4 - Vývoj počtu návštěvníků různých typů hotelů.jpg

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV