HDP: Za mírně lepším zpřesněným výsledkem prvního čtvrtletí stála spotřeba. Investice i zahraniční obchod jdou s tempy výrazně níž.

Publikováno: 17. 6. 2019

Zatímco bleskový odhad HDP České republiky z konce května vykázal za první tři měsíce letošní roku mezikvartální přírůstek 0,5 % a meziroční 2,5 %, druhý odhad ČSÚ přišel s růstem ještě nepatrně vyšším – 0,6 % q/q a 2,6 y/y. Kondice české ekonomiky tak zůstává zatím velmi solidní. Ale podíváme-li se „dovnitř“?

Tři základní složky, představující poptávku po zdrojích vytvořených v české ekonomice, tj. spotřeba, investice a zahraniční obchod, se pochopitelně podílejí rozdílnou měrou na dosaženém růstu HDP. Graf 1 ukazuje názorně, že v prvním čtvrtletní letošního roku ještě více posílil vliv spotřeby (+2 pb.) na přírůstku ekonomické výkonnosti ČR (+2,6 % y/y) a vliv investic naopak oslabil (+0,6 pb.). Příspěvek zahraničního obchodu byl neutrální (0 pb.), což je ve světle výsledku loňského roku úspěch – v každém čtvrtletí 2018 totiž saldo zahraničního obchodu (rozdíl mezi hodnotou vývozu a hodnotou dovozu) naopak růst HDP snižovalo (jen drobnost k metodice, příspěvky uváděné v grafu jsou počítány bez vyloučení dovozů pro konečné užití).

Uvedené příspěvky k HDP vytvořila rozdílná dynamika růstu těchto jednotlivých složek výdajové strany (graf 2).  A byla skutečně překvapivá. Nejprve mezikvartální srovnání. V něm zklamaly investice i zahraniční obchod – v sezónně očištěných datech (!) klesl proti poslednímu čtvrtletí letošního roku vývoz zboží a služeb z ČR o 1 % (naposled bylo jeho snížení zaznamenáno ve třetím čtvrtletí 2017). Nižší byl i dovoz (-0,6 % q/q). Vývoj exportů by byl ještě ospravedlnitelný zhoršující se evropskou ekonomikou, ovšem snížení dovozů indikuje, že ĆR jich tolik nepotřebuje a ekonomika tedy zpomalí. Mějme ale na paměti její exportní charakter a značnou závislost dynamiky dovozů na výkonnosti exportujících podniků, takže číslo za jedno čtvrtletí nemusí zase tolik znamenat. Ale uvidíme.

Ztrátu dynamiky zaznamenaly i investice, resp. tvorba hrubého kapitálu. Ta mezikvartálně také poklesla (-0,4 % q/q), při výraznějším snížení fixních investic (-2 % q/q). Mezikvartální poklesy jsou vidět již druhé čtvrtletí. Promítají se i do meziročního srovnání. Stěží tak bude dosaženo víc než desetinovém přírůstku za rok 2018 (10,5 % y/y), kdy fixní investice byly proti roku 2017 vysoké hlavně díky stavbám. Nejen pořizováním domů a bytů (12,8 % y/y), ale i ostatních staveb (14,4 % y/y).

„Studenou sprchou“ jsou ale letošní investiční výdaje. V prvním čtvrtletí jejich růst spadl na +3,4 % y/y nejen při fakticky stagnujících investicích do dopravních prostředků (+0,8 % y/y), ale také tím, že se o dost méně staví (domy a byty +7,3 % y/y, ostatní stavby +3,6 % y/y). Oproti výše zmíněných dvojciferným loňským tempům tedy značné zpomalení. To se týká ale i investic do ICT a ostatních strojů a zařízení (+4,1 % y/y proti 10,1 % y/y za rok 2018).

Český růst tak zachraňuje spotřeba. Domácnosti utratily za zboží a služby proti loňskému poslednímu čtvrtletí o 1,6 % více (!), meziročně pak o 2,7 %. Vládní sektor rozhodně pozadu nezůstává (+1,6 % q/q a +3,4 % y/y), což se promítá i do tenčícího se salda státního rozpočtu. Jak dlouho tahle nálada vydrží?

 

Graf1 - příspěvky jednotlivých složek výdajů HDP k jeho růstu v období 2014-1q2019.png

 

Graf2 - Struktura růstu HDP podle temp položek výdajové strany.png

 

Graf3 - Struktura fisních investic změny tempa jejich růstu.png

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard