HDP: Tempo české ekonomiky je ve srovnání s EU dvojnásobné

Publikováno: 5. 9. 2017

Je tu to, co analytici nečekali – výkon ekonomiky ČR byl ve druhém čtvrtletí dokonce ještě robustnější (+4,7 % y/y), než překvapivě vysoký srpnový flash odhad (+4,5 %). Rychleji než ČR rostly meziročně jen dvě pobaltské země (Estonsko a Lotyšsko), Rumunsko a Slovinsko. V mezikvartálním srovnání s +2,5 % q/q pak nemá český HDP v EU obdoby. Výčet Eurostatu sice ještě není co do vzorku zemí kompletní, ale obecně lze říci, že evropský růst táhnou “nové země“ Unie a také Skandinávie.

Že se české ekonomice daří ukázalo nejen srovnání její výkonnosti se stejným obdobím loni, ale aktuálně i proti prvnímu čtvrtletí – i zde ČSÚ svůj předchozí odhad zvýšil, a to z +2,3 %  na +2,5 % y/y. Takovéhoto mezikvartálního přírůstku nedosáhla žádná z evropských zemí, za něž jsou v tuto chvíli dosažitelná data Eurostatu (EU 28, eurozóna, tzv. staré země Unie skupiny EU 15 i samotné Německo shodně +0,6 % q/q). Meziročně je český růst pátý nejvyšší (graf 1).

Evropskému srovnání se vymyká především spotřeba českých domácností. Tempo jejich výdajů (+4,4 % y/y) je podle zatím dostupných dat druhé nejvyšší po Polsku (5,2 % y/y) a násobně vyšší než např. v Německu (+2,2 %), Spojeném království (+1,9 %), Rakousku (+1,3 %) anebo Francii (+1 % y/y). Logiku tomuto výsledku dává nejnižší míra nezaměstnanosti v ČR, příznivý růst mezd a platů a stále vysoká očekávání spotřebitelů pokud jde budoucnost.

Dynamika fixních investic byla ve druhém čtvrtletí (+7,7 % y/y) v ČR nejvyšší z výdajových položek HDP – v Evropě však v některých zemí rostly investice dokonce dvojciferným tempem (Estonsko, Lotyšsko, Portugalsko, Finsko). Tři čtvrtletí po sobě zrychlující exporty zboží z ČR pomohly k tomu, že saldo zahraničního obchodu se zbožím a službami přispělo téměř třetinou k vykázanému růstu HDP za letošní druhé čtvrtletí. I když Evropa jako hlavní destinace pro české zboží a služby má k „tygřímu“ růstu daleko – a ani v budoucnu tomu zřejmě nebude jinak –, její výkonnost se stabilizuje (po stagnaci tempa růstu HDP EU 28 na +1,8 % y/y po většinu loňského roku se jeho přírůstky ocitly nad hranicí dvou procent a každé čtvrtletí desetinku přidávají – z +2 % y/y v posledním čtvrtletí 2016 na aktuálních +2,3 % y/y).  

Celkově tedy, co se týká výdajové strany českého HDP, vývoj jejích jednotlivých složek nijak zvlášť nepřekvapil – čekalo se, že rozhodující bude vzhledem ke své váze na výdajích v ekonomice spotřeba domácností a vládního sektoru (dohromady představovaly víc než polovinu růstu HDP, když jejich podíl činil 2,4 pb.). Nově se přidaly i investice do fixních aktiv a zásob s +0,9 pb. (z toho samotné fixní investice +1,9 pb.). I čistý vývoz (+1,4 pb.) vzhledem ke zmíněnému sílícímu výkonu evropské ekonomiky rovněž růstu českého HDP přidával (všechny uvedené příspěvky k růstu jsou počítány bez vyloučení dovozů pro konečné užití). Růst české ekonomiky ve druhém čtvrtletí tak je rovnoměrně rozvrstven a pozitivně ovlivňován jak domácí tak i zahraniční poptávkou.

Nabídkové straně ekonomiky ČR se také dařilo. Svoji výkonnost posílila proti meziroční dynamice z prvního čtvrtletí všechna odvětví kromě zemědělství (+6,5 % proti +9,4 % y/y v 1q2017) a veřejných služeb, tj. správy, obrany, vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče (+1,5 % proti +1,8 % y/y v prvním čtvrtletí). Z poklesů zaznamenaných v letošních prvních třech měsících se vymanilo stavebnictví (na +3,1 % oproti -0,9 % y/y v prvním čtvrtletí) a také v uskupení obchodu, dopravy, ubytování a stravování (tak je vykazované v národním účetnictví) činil meziroční růst 4,1 %, zatímco ještě v prvním čtvrtletí zde výkonnost podle hrubé přidané hodnoty o 1,3 % poklesla. Tahounem však zůstal zpracovatelský průmysl poskytující práci 27 procentům z celkového počtu zaměstnaných osob v ČR. Jeho výkonnost stoupla meziročně o 7,9 %. Dále pak i finanční sektor (+8,3 % y/y), kde však není vytvořená hrubá přidaná hodnota ve srovnání s její výši ve zpracovatelském průmyslu ani šestinová.

Česká ekonomika je úspěšná. Růstovou  akcelerace podporuje nová investiční vlna a výdaje na spotřebu domácností i vládní výdaje zůstávají silné (graf 2).

 

Graf 1: Pořadí zemí podle tempa růstu HDP ve druhém čtvrtletí 2017 (y/y v %; reálně, očištěno o vliv sezónnosti a nestejného počtu pracovních dní)

graf 1_poradi zemi podle tempa rustu hdp.png

Pramen: Eurostat

 

Graf 2: Dynamika HDP ČR a vybraných výdajových složek (meziroční index; reálně, očištěno o vliv sezónnosti a nestejného počtu pracovních dní)

graf 2_dynamika hdp cr.png

Pramen: ČSÚ

Zdroj: SOCR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • CSOB
  • PP
  • KMV