Flash HDP: Česká ekonomika významně neklesá

Publikováno: 15. 5. 2019

HDP ČR v prvním čtvrtletí rostl meziročně i přes nepatrné zpomalení více než dvakrát rychleji než HDP eurozóny. Mezikvartální přírůstek byl stejný jako v EU.

Česká ekonomika zvýšila za letošní první tři měsíce proti poslednímu čtvrtletí loňského roku výkonnost o 0,5 % (výsledek nebere v úvahu pohyb cen a zohledňuje sezónnost). Šlo o stejný mezikvartální růst jako např. v Nizozemí nebo Spojeném království, ale nižší než ve Španělsku či Litvě. Pomaleji ve srovnání s CR rostly podle zatím velmi kusého vzorku dat Eurostatu za jednotlivé země také ekonomiky Francie, Itálie a Rakouska. Stejný jako v ČR byl výsledek za celou EU (0,5 % q/q, jak ukazuje graf 1). Co se mimounijních zemí týká, norská ekonomika letos v prvním čtvrtletí mezikvartálně poklesla, ve Švýcarsku k tomu došlo v loňském třetím čtvrtletí.

S napětím očekávaný výsledek Německa, jehož HDP ve třetím čtvrtletí 2018 mezikvartálně poklesl a v posledním čtvrtletí jen stagnoval, přinesl jisté uklidnění – německý HDP se mezikvartálně zvýšil reálně o 0,4 %, tedy stejně jako výkonnost celé EU, kterou Německo vzhledem ke své ekonomické váze výrazně ovlivňuje. Ekonomika ČR na německé oslabování v loňském druhém pololetí fakticky nereagovala (graf 2). Naopak se jí v té době dařilo (srovnatelně +0,7 % ve třetím a +0,8 % q/q ve čtvrtém čtvrtletí). To dokládá, že český růst je stále tažen domácí poptávkou.

A ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím? Český HDP stoupl o 2,5 %, což byl skoro dvojnásobný růst ve srovnání se starými zeměmi Unie skupiny EU 15 (+1,3 % y/y) či eurozóny (+1,2 % y/y). Ekonomika celé EU zvýšila svůj růst na +1,5 % y/y nejen díky výkonnosti některých velkých zemí (Španělsko +2,4 %, Nizozemí a Velká Británie shodně +1,8 % y/y), ale podle dosud známých výsledků i vlivem růstu v nových zemích (Litva +3,8 % y/y, ČR již zmíněných +2,5 % y/y).

Tempo růstu hrubé přidané hodnoty v české ekonomice ČSÚ zatím nezveřejnil (stejně jako strukturu ekonomického růstu). Největším přispěvatelem k němu byl podle tvůrců dat zpracovatelský průmysl. 

Snížení meziročního růstu české ekonomiky o 0,1 pb. ve srovnání s jeho dynamikou v loňském posledním čtvrtletí lze jen opatrně reprodukovat jako zpomalení, neboť jde zatím pouze o bleskový odhad HDP a navíc je takto zanedbatelný rozdíl v rámci statistické chyby. Lze však říci, že stále velmi solidní výkonnost české ekonomiky bude do budoucna udržována v případě, že nepoleví výrazně spotřeba domácností a růst investic.

Graf1 - HDP ČR a EU28.jpg

Graf2 - Mezikvartální změny HDP ČR a Německa.jpg

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard