Ekonomické důsledky koronaviru: 100 miliard eur proti propouštění

Publikováno: 23. 4. 2020

Podnikatelé a firmy se kvůli krizi při šíření koronaviru potýkají s ekonomickými problémy. Řada z nich musela buď výrazně omezit nebo dokonce dočasně pozastavit svou činnost – a současně s tím zkrátit i pracovní dobu zaměstnancům. Proto Evropská komise přišla s řešením. Je jím dočasný nástroj, který se skrývá pod zkratkou SURE. Ten se, společně s dalšími kroky, které závisejí na jednotlivých vládách, snaží zabránit tomu, aby lidé skončili nezaměstnaní. Týká se jak zaměstnanců, tak OSVČ.

Návrh je součástí celého souboru opatření EU, která členským státům pomáhají pandemii zvládnout.

Na přehled všeho, co EU proti koronaviru už zavedla, se podívejte zde.


Ochrana pracovních míst během krize

EU v rámci programu SURE poskytne svým sedmadvaceti zemím dohromady 100 miliard eur, a to formou výhodných půjček. Peníze pomohou státům pokrýt náklady na vytváření nebo rozšiřování režimů zkrácené pracovní doby. Jinak řečeno - aby zaměstnanci dostali finanční náhradu za hodiny, které neodpracují, protože současná situace přinutila jejich zaměstnavatele pracovní dobu zkrátit nebo pozastavit.

Režimy zkrácené pracovní doby

  • Jde o programy, které podnikům umožňují dočasně snížit počet hodin odpracovaných jejich zaměstnanci. Ti za neodpracované hodiny dostávají veřejnou podporu příjmu.

Rodiny si tak udrží stálé příjmy a podniky nebudou nuceny propouštět. Celkově tato strategie pomůže předcházet ničivým dopadům krize na ekonomiku a firmy se díky ní rychleji zotaví.


Slovenská předsedkyně výboru pro zaměstnanost Lucia Ďuriš Nicholsonová ze skupiny Evropských konzervativců a reformistů iniciativu SURE jednoznačně přivítala s tím, že „je to vyjádření solidarity ze strany EU a zároveň užitečný nástroj ke zmírnění společenských a ekonomických dopadů této krize. Podpora režimů zkrácené pracovní doby a další opatření, která SURE zahrnuje, výrazně pomohou jak firmám, tak lidem.“


Podpora zaměstnanosti na úrovni EU

SURE je dočasný nástroj k řešení akutních následků světové pandemie. Evropská komise už teď pracuje na novém návrhu evropského systému zajištění pro případ nezaměstnanosti. Ten by chtěla mít v záloze pro podobné nečekané ekonomické šoky.


Podle Evropského paralmentu by takový základní systém dávek v nezaměstnanosti přispěl ke stabilizaci příjmů domácností a posílil by sociální standardy v celé Evropě. Poslanci v usnesení ze 17. dubna zopakovali, že zmíněný systém zajištění v případě nezaměstnanosti je potřeba vytvořit a chránit jím lidi před náhlou ztrátou příjmů.


Takový systém na úrovni unie by snížil tlak na veřejné finance samotných členských zemí. Podpořil by opatření, která by k zachování zaměstnanosti a usnadnění návratu do práce samy státy zavedly. Komise by měla návrh předložit ještě letos.

Více informací o tom, co EU dělá pro snížení nezaměstnanosti a jak bojuje proti chudobě najdete zde.


Další kroky

SURE vstoupí v platnost ve chvíli, kdy jej schválí členské státy.

Další informace

Zdroj: Evropský parlament

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV