EK prohlášení: Přeshraniční elektronický obchod: Komise vítá dohodu o návrhu na usnadnění prodeje zboží a poskytování digitálního obsahu a služeb v EU

Publikováno: 29. 1. 2019

Brusel 29. ledna 2019 - Evropský parlament a Rada dnes dosáhly předběžné dohody o návrzích Evropské komise z prosince 2015, jež se týkají prodeje zboží přes internet a poskytování digitálního obsahu a služeb. Společně s nařízením, které má ukončit neodůvodněné zeměpisné blokování a které vstoupilo v platnost v prosinci 2018, je tato nová dohoda o smluvních pravidlech v digitální oblasti nejaktuálnějším příspěvkem strategie pro jednotný digitální trh skýtajícím konkrétní výhody pro občany i podniky. 

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, a Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, dohodu uvítali a při této příležitosti uvedli: 

„Jedním z největších přínosů jednotného digitálního trhu pro nás spotřebitele je, že od nákupu zboží v jiné zemi EU nás dělí jen jedno kliknutí myší, bez jakýchkoli dodatečných nákladů. Podnikům tento trh umožňuje nabízet produkty, služby a digitální obsah kdekoli v EU a dává jim přístup k milionům potenciálních zákazníků. 

To však může dobře fungovat pouze tehdy, budeme-li mít jasná, aktuální a harmonizovaná pravidla pro celou EU. Dohodou ohledně návrhů nových pravidel pro poskytování digitálního obsahu a služeb a pro prodej zboží jsme učinili další krok na této cestě. 

Spotřebitelé v celé EU budou lépe chráněni. Pokud bude například digitální obsah, jako je hudba nebo software, vadný, spotřebitel bude nyní moci dosáhnout kompenzace. Rovněž bude mít více času na to, aby prokázal, že předmět koupě byl vadný v okamžiku nákupu. Na produkt, který je vadný, se pak v celé EU uplatní stejné způsoby kompenzace, jako je získání slevy nebo vrácení peněz. Podniky budou mít prospěch z větší právní jistoty a spravedlivé hospodářské soutěže.  

Chtěli bychom poděkovat Evropskému parlamentu a Radě za jejich úsilí nalézt řešení problémů, jimž čelí spotřebitelé a prodejci ve vysoce digitalizovaném prostředí bez hranic. Dnešní dohoda posílí důvěru spotřebitelů, a tím zlepší i postavení podniků. V konečném důsledku budou mít spotřebitelé díky větší nabídce digitálního obsahu a zboží v celé Evropě větší výběr za konkurenční ceny, a právě to je smyslem jednotného digitálního trhu. Doufáme, že Evropský parlament a Rada prokáží stejný stupeň angažovanosti i u dalších dvou prioritních záměrů EU, kterými je navrhovaná modernizace pravidel v oblasti autorského práva, aby byla vhodná pro digitální svět, a návrh nařízení o soukromí a elektronických komunikacích.“

Další kroky

Evropský parlament a Rada EU nyní musí příslušná znění formálně přijmout. Po konečném přijetí budou směrnice zveřejněny v Úředním věstníku EU a o dvacet dní později vstoupí v platnost. 

Souvislosti

Jedním z pilířů strategie pro digitální trh je zajistit lepší přístup spotřebitelů a podniků k on-line zboží a službám v celé Evropě. Elektronický obchod roste, ale podniky ani spotřebitelé stále nevyužívají jeho potenciálu v plném rozsahu.

Dne 9. prosince 2015 přijala Komise dva návrhy: jeden se týká poskytování digitálního obsahu (jako je streaming hudby) a druhý prodeje zboží po internetu (např. nákupu oblečení on-line). Oblast působnosti druhého z návrhů byla v roce 2017 rozšířena na prodej off-line. Cílem navrhovaných aktů je odstranit hlavní překážky pro přeshraniční elektronické obchodování v EU: právní roztříštěnost v oblasti spotřebitelského smluvního práva, která malým a středním podnikům ztěžuje přeshraniční podnikání, a nízkou důvěru spotřebitelů při nákupech přes internet z jiného členského státu. Nejnovější srovnávací přehled podmínek pro spotřebitele (2017) ukazuje, že tyto obavy stále přetrvávají.

Nová předběžná dohoda o smluvních pravidlech v digitální oblasti je vedle ukončení poplatků za roaming, nových pravidel ochrany údajů a možnosti pro občany cestovat se svým obsahem on-line další důležitou iniciativou, díky níž se jednotný digitální trh stane realitou pro všechny.

Další informace

Evropský jednotný digitální trh: oznámení předsedy Junckera – video

Internetové stránky o jednotném digitálním trhu (#DigitalSingleMarket)

Jednotný digitální trh v Evropě: Komise představila 16 opatření k vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě (6. května 2015)

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard