EK: Evropský orgán pro pracovní záležitosti začne fungovat v říjnu – rozhodnutí o jeho novém sídle v Bratislavě bylo právě přijato

Publikováno: 17. 6. 2019

Lucemburk 13. června 2019 - Členské státy dnes před zasedáním Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, na němž mají ministři formálně přijmout nařízení o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, rozhodly, že sídlo Evropského orgánu pro pracovní záležitosti bude v Bratislavě. Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová rozhodnutí uvítala:

„Gratuluji Bratislavě a vládě Slovenska, že byli vybráni jako sídlo Evropského orgánu pro pracovní záležitosti.

Spravedlivá pracovní mobilita pro mě byla od počátku mého mandátu klíčovou prioritou. Volný pohyb pracovních sil podporuje růst, pomáhá podnikům najít pracovníky s potřebnými dovednostmi a každému umožňuje co nejlépe využít svůj talent. Je však nutné tento pohyb dobře řídit. K tomu jsou nezbytná spravedlivá, jasná a účinně vymáhaná pravidla. Evropský orgán pro pracovní záležitosti je vrcholem tohoto úsilí. Podpoří pracovní mobilitu a poskytne členským státům EU nástroje, které potřebují k účinnější spolupráci a k boji proti zneužívání.

Nařízení o Evropském orgánu pro pracovní záležitosti bylo přijato v rekordním čase a já jsem si jistá, že jeho přesun do Bratislavy bude stejně hladký a rychlý. Od října začne orgán fungovat v Bruselu a poté se přesune do svého hostitelského města. Těším se, že se v Bratislavě co nejdříve usídlí a začne odtud působit.“

Souvislosti

Předseda Komise Juncker poprvé představil úmysl zřídit Evropský orgán pro pracovní záležitosti ve svém projevu o stavu Unie v září 2017. Komise předložila svůj návrh na zřízení orgánu pro pracovní záležitosti v březnu 2018 a v únoru 2019 dosáhly Evropský parlament a Rada v této otázce prozatímní dohody. Po Evropském parlamentu dnes i Rada formálně přijala nařízení o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, které vstoupí v platnost v nadcházejících dnech po jeho podpisu a vyhlášení. Tento nový orgán má zajistit, aby byla všechna unijní pravidla týkající se mobility pracovních sil prosazována spravedlivě, jednoduše a účinně. Po dnešním konečném přijetí zřizovacího nařízení zahájí orgán svoji činnost v roce 2019 a nejpozději v roce 2024 začne fungovat naplno. Dne 16. října 2019 bude představena jeho správní rada a pracovní program.

Sídlo orgánu bylo vybráno na základě vzájemné dohody zástupců vlád členských států v návaznosti na postup a kritéria schválené samotnými členskými státy. Podle tohoto postupu musely členské státy, které měly o sídlo zájem, předložit do 6. května 2019 nabídku, v níž měly podrobně uvést, jak splňují stanovená kritéria a jaké nabízí podmínky.

Další informace

Prohlášení: Spravedlivá mobilita pracovníků: Komise uvítala dohodu o Evropském orgánu pro pracovní záležitosti

ZPRÁVA: Otázky a odpovědi týkající se Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (v návaznosti na prozatímní dohodu ze dne 5. února 2019)

Informativní přehled: Evropský pilíř sociálních práv: směrem ke spravedlivější mobilitě pracovníků: zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti

Marianne Thyssenová na Facebooku a Twitteru

Zaregistrujte se k bezplatnému odběru elektronického zpravodaje Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování.

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard