Doporučení SOCR ČR k výkladu pojmu „prodejní plocha“

Publikováno: 17. 4. 2020

Vážení členové,

vzhledem k tomu, že pojem „prodejní plocha“ není v českém právním řádu blíže vymezen, doporučuje SOCR ČR vycházet z nařízení Komise (ES) č. 250/2009 ze dne 11.3.2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o definice ukazatelů, technický formát pro předávání údajů, požadavky na dvojí oznamování pro NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2 a odchylky, které lze udělit pro strukturální statistiku podniků, ve kterém je v příloze I „Definice ukazatelů“ definována prodejní plocha jako „odhadnutá velikost povrchové plochy (v m2) části provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj.:

• celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností,
• plocha zabraná prodejními pulty a výklady,
• plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.

Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory."

 

Shrnutí:

Provozním opatřením (postačují je např. ohraničovací (bezpečnostní) pásky) lze zmenšit stávající prodejní plochu dané prodejny na požadovaných maximálně 200 m2 a provozovat ji od 27.4.

 

 

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV