ČSÚ: Zahraniční obchod se zbožím - duben 2020 - Propad vývozu automobilů zásadně ovlivnil bilanci

Publikováno: 8. 6. 2020

8.6.2020 - Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 26,9 mld. Kč, což byl meziročně o 42,9 mld. Kč horší výsledek.

Celkovou bilanci zahraničního obchodu1) se zbožím2) podstatně ovlivnily dopady opatření proti šíření koronaviru (odstávky výroby a uzavření firem). Kladné saldo motorových vozidel se meziročně propadlo o 35,7 mld. Kč, z čehož vývoz klesl o 69,8 mld. Kč a dovoz o 34,1 mld. Kč.

Dále se zhoršila bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 4,7 mld. Kč, elektrickými zařízeními o 4,6 mld. Kč, pryžovými a plastovými výrobky o 3,4 mld. Kč, textiliemi o 3,2 mld. Kč, stroji a zařízeními o 2,7 mld. Kč, ostatními dopravními prostředky o 2,1 mld. Kč a základními farmaceutickými výrobky o 1,4 mld. Kč.  

Příznivě na celkovou bilanci působil zejména menší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 6,5 mld. Kč (vlivem poklesu cen na světových trzích a nižšího dovezeného množství), základními kovy o 4,7 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 1,8 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v dubnu přebytkem 23,2 mld. Kč a byla tak meziročně o 34,0 mld. Kč nižší. Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se prohloubil o 9,5 mld. Kč a dosáhl 48,9 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 19,4 % a dovoz o 12,6 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 12,4 %) a dovozu (o 8,4 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 klesl vývoz o 39,3 % na 191,4 mld. Kč a dovoz o 27,0 % na 218,3 mld. Kč. Duben 2020 měl stejný počet pracovních dní jako duben 2019.

V lednu až dubnu 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 14,0 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 50,7 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 13,2 % a dovoz o 9,6 %.

Další informace o zahraničním obchodu se zbožím:
https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon.

 

8. června 2020

Propad vývozu automobilů zásadně ovlivnil bilanci

Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 26,9 mld. Kč, což byl meziročně o 42,9 mld. Kč horší výsledek.

„V dubnu meziročně poklesl celkový vývoz zboží téměř o 40 %, dovoz zboží pak o 27 %. Máme tak zatím nejnižší obchodní bilanci od vstupu ČR do EU. Její celkovou výši ovlivnil hlavně propad obchodu s motorovými vozidly. Výrazné meziroční poklesy v obchodování jsme zaznamenali se všemi zeměmi, především s Německem, naopak Čína byla jedinou zemí
s mírným nárůstem dovozu. Obchodní bilance se zeměmi EU však zůstala i přes výrazný propad nadále kladná,“
říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Zdroj: ČSÚ

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard