ČSÚ: Využití internetového prodeje v maloobchodě - 2018 - analýza

Publikováno: 11. 10. 2019

Internet se stal nedílnou a významnou součástí života většiny společnosti. Možnosti jeho využívání se neustále rozšiřují. Následující analýza se věnuje zejména internetovému obchodu se zbožím, který se stal samozřejmostí. Podle údajů z Výběrového šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci se obliba internetu každým rokem zvyšuje napříč všemi generacemi.

 

UKÁZKA Z ANALÝZY:

Internetový obchod versus kamenné prodejny

Cílem zjišťování bylo mimo jiné zdokumentovat, zda jednotlivé typy podniků v maloobchodních odvětvích využívaly dalších forem prodeje zboží a jak se jednotlivé prodejní kanály navzájem prolínaly. Jednotky byly za tímto účelem dotazovány, zda prodej svého zboží realizují: 
  • v prodejnách: prodejnou bylo myšleno stálé prodejní místo (vlastní nebo pronajaté), kde zákazníci nakupují zboží (nikoli pouze vyzvedávají); dále sem patří tzv. prodejní sklady, kde si zákazník může zboží vybrat a zakoupit na místě (nepatří sem stánky ani prodejní stanoviště)
  • prodej přes internet: byl pro účely tohoto zjišťování definován objednávkou pomocí internetové sítě, e-shopu, webových stránek, Facebooku apod.; způsob zaslání či vyzvednutí zboží a forma placení nebyla předmětem tohoto šetření
  • prodej jinou formou: obsahoval prodej na tržištích a ve stáncích, zásilkový obchod, podomní prodej, obchod prostřednictvím automatů apod.; rovněž zahrnoval velkoobchodní činnost.

Grafy - Podniky dle počtu využívaných forem MO prodeje .png

Vývoj informačních a komunikačních technologií nutí obchodníky zlepšovat své služby a reagovat tak na požadavky svých zákazníků. Není nic neobvyklého, že obchodníci vytvářejí pro své kamenné obchody webové stránky s možností nákupu zboží, nebo naopak provozovatelé  e-shopů zřizují výdejní místa, kde si zákazník může objednané zboží např. vyzkoušet.
 
Téměř 38 % respondentů ze všech podniků uvedlo, že k obchodování využívalo kombinaci více forem prodeje svého zboží. Nejčastěji se jednalo o kombinaci kamenné prodejny a prodeje přes internet. V porovnání s rokem 2013 poklesl počet podniků s jednou formou prodeje bezmála  o 7 procentních bodů ve prospěch využití prodeje zboží více formami – více prodejními kanály. Tři a více forem prodeje zboží používalo 8 % jednotek.

 

Celá analýza je k dispozici ZDE nebo v příloženém souboru níže.

 
 

Zdroj: ČSÚ

Ke stažení

CSU_Využití internetového prodeje v MO za 2018.pdf PDF 23.09.2020 514.93 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV