ČSÚ: Služby - 3. čtvrtletí 2020 - Meziroční pokles tržeb zaznamenala zejména odvětví spojená s cestovním ruchem

Publikováno: 9. 11. 2020

9.11.2020 - Ve 3. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 12,0 %, bez očištění o 12,4 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 8,3 %.

Vývoj ve 3. čtvrtletí 2020

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) ve 3. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 8,3 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenala všechna odvětví služeb.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy snížily o 12,0 %. Meziroční snížení zaznamenala všechna odvětví služeb, nejvýraznější pokles se projevil v odvětvích spojených s cestovním ruchem.
 

Meziročně bez očištění se tržby snížily o 12,4 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

  • v dopravě a skladování se tržby snížily o 14,8 %. Nejvíce poklesly tržby letecké dopravě (o 73,5 %) a vodní dopravě (o 39,7 %). Nižší tržby byly zaznamenány také ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 11,9 %) a v objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravě (o 10,9 %). Celkový vývoj byl zmírněn růstem tržeb poštovních a kurýrních činností (o 9,1 %);
  • v ubytování, stravování a pohostinství pokračoval ve 3. čtvrtletí 2020 dvouciferný pokles tržeb, i když byl oproti předchozímu čtvrtletí mírnější (nyní o 24,3 %). Výraznější pokles tržeb byl vykázán v ubytování (o 45,5 %) než ve stravování a pohostinství (o 14,8 %);
  • tržby informačních a komunikačních činností se snížily o 0,9 %, přičemž jednotlivá odvětví se vyvíjela diferencovaně. Nejvíce poklesly tržby tzv. filmovému a hudebnímu průmyslu (o 33,2 %). Nižší tržby byly zaznamenány u činností v oblasti informačních technologií (o 5,1 %) a vydavatelských činností (o 1,9 %). Naopak tržby vzrostly tvorbě programů a vysílání (o 4,0 %), telekomunikačním činnostem (o 5,4 %) a informačním činnostem (o 7,2 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting;
  • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 0,6 %. Pokles tržeb vykázaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 4,4 %). Pronájem nemovitostí zaznamenal růst tržeb o 0,4 %;
  • v profesních, vědeckých a technických činnostech2) tržby klesly o 6,1 %. Největší pokles tržeb vykázaly architektonické a inženýrské činnosti, a to o 13,8 %. Dále klesaly tržby činností vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 9,6 %). Nižší tržby zaznamenaly také ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 4,5 %), kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Dalším klesajícím odvětvím byly reklamní agentury a průzkum trhu (o 1,9 %). Rostoucích tržeb dosáhly právní a účetnické činnosti (o 1,5 %);
  • v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 34,2 %. Nejvýrazněji se pokles projevil u cestovních kanceláří a agentur (o 82,4 %). Dalšími klesajícími odvětvími byly agentury práce (o 20,2 %), administrativní a kancelářské činnosti (o 11,3 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 9,6 %) a činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 9,4 %). Nejméně klesajícím odvětvím v této sekci byly bezpečnostní a pátrací agentury (o 5,3 %).

 

Více informací na https://www.czso.cz/csu/czso/cri/sluzby-3-ctvrtleti-2020

Zdroj: ČSÚ

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV