ČSÚ: Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - červenec 2020

Publikováno: 1. 9. 2020

Míra nezaměstnanosti v červenci dosáhla 2,7 %

1.9.2020 - Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v červenci 74,2 % a oproti červenci 2019 se snížila o 1,0 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 81,2 %, míra zaměstnanosti žen 67,0 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 45,3 %, ve věku 30–49 let 87,5 % a ve skupině osob 50–64letých 76,3 %.

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v červenci letošního roku 2,7 % a meziročně se zvýšila o 0,7 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,4 %, míra nezaměstnanosti žen 3,2 %.

„Celková nezaměstnanost se v červenci oproti červnu takřka nezměnila. Počty odpracovaných hodin zaměstnanců byly dokonce výrazně vyšší, než je průměr těchto prázdninových měsíců v posledních letech. Lze to přičítat nezvyklému charakteru letošního roku v souvislosti s pandemickou situací,“ upozorňuje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity 15–64letých (podíl ekonomicky aktivních k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 76,3 % a proti červenci 2019 se snížila o 0,5 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (83,2 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 14,0 procentního bodu.

Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Obecná míra nezaměstnanosti v červenci 2020 u 15–74letých v České republice činila také 2,7 %, přičemž údaje vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za daný měsíc.

 

Více informací ZDE.

Zdroj: ČSÚ

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV