ČSÚ: Maloobchod - září 2020 - Tržby za nepotravinářské zboží meziročně rostly, za potraviny klesly

Publikováno: 5. 11. 2020

5.11.2020 - Meziročně tržby očištěné o kalendářní vlivy v září reálně stagnovaly, bez očištění se zvýšily o 0,4 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 0,4 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy snížily v září reálně o 0,4 %, přičemž za potraviny klesly o 1,5 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 0,5 % a za nepotravinářské zboží o 0,2 %.

Meziročně maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy stagnovaly2) (při stejném počtu pracovních dní v září 2020 i 2019), v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 2,6 %, naopak za potraviny klesly o 3,1 %2) a za pohonné hmoty o 1,1 %.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 0,4 %2). Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 2,6 %, naopak za potraviny klesly o 2,1 %2) a za pohonné hmoty o 1,1 %.

Meziroční zvýšení tržeb v maloobchodě nejvíce ovlivnil růst internetového a zásilkového prodeje3)  (růst tržeb o 19,7 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se zvýšily tržby za prodej počítačového a komunikačního zařízení (o 8,1 %), farmaceutického a zdravotnického zboží (o 7,1 %) a výrobků pro domácnost (o 3,9 %). Naopak méně než v září předchozího roku se prodávaly výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 3,0 %) a oděvy a obuv (o 18,0 %). Pokles tržeb zaznamenaly také prodejny potravin, a to jak nespecializované (o 2,0 %), tak i specializované (o 4,0 %).  

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,6 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami oděvů a obuvi, potravin, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, výrobků pro domácnost a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak klesly ceny počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) vzrostly reálně meziměsíčně o 0,6 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 10,0 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 10,0 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 6,1 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 11,0 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

Za celé 3. čtvrtletí 2020 se v maloobchodě kromě motorových vozidel1) tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 1,1 %, bez očištění o 1,0 % (ve 3. čtvrtletí 2020 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně). Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly meziročně o 3,0 %, naopak za potraviny klesly o 0,8 % a za pohonné hmoty o 1,0 %. Za prodej a opravy motorových vozidel4) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 9,0 %, bez očištění o 9,9 %. Neočištěné tržby za opravy motorových vozidel klesly meziročně o 8,2 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 10,3 %.

 

Více informací na https://www.czso.cz/csu/czso/cri/maloobchod-zari-2020

Zdroj: ČSÚ

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV