ČSÚ: Inflace září 2020 - Ceny potravin meziměsíčně opět mírně klesly

Publikováno: 12. 10. 2020

12.10.2020 - Spotřebitelské ceny klesly v září proti srpnu o 0,6 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména snížením cen v oddíle rekreace a kultura a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 3,2 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v srpnu.

Meziměsíční srovnání

Na snižování celkové hladiny spotřebitelských cen působil v září především pokles cen v oddíle rekreace a kultura, kde v důsledku končící letní sezóny klesly ceny dovolených s komplexními službami o 21,6 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se snížily zejména ceny zeleniny o 4,1 %, z toho ceny brambor klesly o 9,3 % a dosáhly hodnoty 13,44 Kč/kg. Byla to nejnižší hodnota od září 2018. Ceny ovoce se snížily o 3,5 %, nealkoholických nápojů o 2,6 %, vajec o 5,2 % a polotučného trvanlivého mléka o 3,5 %.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák byl způsoben zejména zvýšením cen vína o 3,5 %, piva o 2,0 % a tabákových výrobků o 0,2 %. V oddíle odívání a obuv vzrostly ceny oděvů o 1,6 % a obuvi o 1,5 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 0,7 %. V souvislosti se začátkem nového školního roku se zvýšily ceny v oddíle vzdělávání o 2,5 %. Poplatky v mateřských školách vzrostly o 4,1 %, školné na středních soukromých školách o 3,2 %, školné na veřejných vysokých školách o 4,2 %, poplatky za výuku jazyků o 2,8 % a poplatky ve školních družinách o 4,9 %. Z potravin se zvýšily především ceny másla o 4,9 % a cukru o 3,9 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,1 % a ceny služeb o 1,3 %.
 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 3,2 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v srpnu. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zpomalil růst cen masa na 5,6 % (v srpnu 6,0 %), sýrů a tvarohů na 2,4 % (v srpnu 3,7 %), ovoce na 20,6 % (v srpnu 22,4 %). Ceny polotučného trvanlivého mléka byly nižší o 5,5 % (v srpnu o 0,9 %) a ceny vajec přešly z růstu o 6,9 % v srpnu v pokles o 0,4 % v září. V oddíle bydlení zmírnil meziroční růst cen nájemného z bytu na 2,0 % (v srpnu 2,6 %). Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly vyšší ceny piva o 5,1 % (v srpnu o 3,7 %) a ceny vína přešly z poklesu o 0,2 % v srpnu v růst o 2,1 % v září.

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v září opět největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny alkoholických nápojů o 5,7 % a tabákových výrobků o 14,2 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se zvýšily ceny uzenin o 7,5 % a cukru o 17,4 %. V oddíle bydlení se zvýšily ceny vodného o 1,7 %, stočného o 1,5 %, elektřiny o 7,6 % a zemního plynu o 0,4 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 5,4 %. Na meziroční snižování cenové hladiny v září nadále působily ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 3,5 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,5 % a ceny služeb o 2,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl 103,5 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v září 3,3 %.

 

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 27 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v srpnu 0,4 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v červenci. Nejvíce ceny vzrostly v Maďarsku (o 4,0 %) a v Polsku (o 3,7 %). Naopak pokles cen nastal v 13 zemích EU, z toho nejvíce na Kypru (o 2,9 %) a v Řecku (o 2,3 %). Na Slovensku byly ceny v srpnu vyšší o 1,4 % (v červenci o 1,8 %). V Německu ceny v  srpnu meziročně klesly o 0,1 % (v červenci byla meziroční změna 0,0 %). Podle předběžných výpočtů klesl v září HICP v ČR meziměsíčně o 0,6 % a meziročně vzrostl o 3,3 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za září 2020 je −0,3 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 

Více informací ZDE.

Zdroj: ČSÚ

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV