ČSÚ: HDP klesl meziročně o 5,8 %

Publikováno: 30. 10. 2020

30.10.2020 - Podle předběžného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí meziročně o 5,8 %, mezičtvrtletně vzrostl o 6,2 %.

Tuzemská ekonomika ve třetím čtvrtletí zmírnila svůj propad, mezičtvrtletně došlo díky nízké srovnávací základně k jejímu růstu. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost1 byl ve 3. čtvrtletí podle předběžného odhadu o 5,8 % nižší než ve stejném čtvrtletí předchozího roku a v porovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl o 6,2 %.

Negativní meziroční vývoj HDP byl způsoben především poklesem tvorby kapitálu a nižší spotřebou domácností. K poklesu hrubé přidané hodnoty (HPH) došlo ve většině odvětví národního hospodářství. Negativní vliv na snížení HPH měl zejména vývoj v průmyslu a ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství.

Zaměstnanost2 klesla oproti stejnému čtvrtletí loňského roku o 1,7 % a oproti předchozímu čtvrtletí o 0,1 %.

Zdroj: ČSÚ

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV