Vzdělávací programy pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu v Praze

Publikováno: 6. 1. 2006

Nové vzdělávací programy - Odborné minimum pro začínající podnikatele v oblasti hotelových a restauračních služeb a Legislativa EU pro podnikatele v hotelnictví a nové formy vzdělávání
Škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s.r.o. získala v rámci podpory z Evropských sociálních programů (ESF) pro pracovníky cestovního ruchu dva granty na vytvoření dvou nových vzdělávacích programů a jejich pilotní realizaci. Tyto programy uskutečňuje ve spolupráci s partnery Národní federace hotelů a restaurací ČR, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a se společností RENTEL a.s. Tyto dva vzdělávací projekty jsou zaměřené nejenom na vytvoření a ověření specifických vzdělávacích programů celoživotního vzdělávaní ale i na implementaci a ověření moderních vzdělávacích metod a forem distančního a kombinovaného vzdělávaní, tzv. eLearningu a Blended Learningu. Oba programy jsou určeny začínajícícím podnikatelům v hotelnictví a gastronomie z regiónu Prahy. V jejich rámci budou vyvinuty a pilotně ověřeny následující vzdělávací moduly: · Základy ICT v hotelnictví a restaurátorství · Aplikace směrnice EU - HACCP · Marketingové řízení · Autorské právo v hotelnictví · Řízení stravovacího úseku · Pravidla EU pro kategorizaci · Řízení hotelového úseku a housekeepingu a klasifikaci v hotelnictví · Péče o lidské zdroje a trénink · Ekologické zásady výstavby a provozu ubytovacích zařízení Vytvořené vzdělávací moduly budou účastníkům projektu nabídnuty v kombinované formě, tedy formou kombinace samostudia z materiálů v podobě tištěných skript, výukového CD a on.line studia s podporou tutorů na internetu (jediným nutným požadavkem pro využívání této formy distančního vzdělávání je, aby účastník disponoval počítačem připojeným k internetu s Internet Explorer 5.0 a vyšším) a prezenčních seminářů a workshopů. Cílem projektů je nabídnout stávajícím i budoucím pracovníkům cestovního ruchu flexibilní a akceptovatelnou formu celoživotního vzdělávaní a základ profesní přípravy, které lze realizovat při zaměstnání s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Účast v pilotním ověření vzdělávacích programů, které bude probíhat v 1. pololetí roku 2006, je bezplatná. V případě zájmu o účast kontaktujte Školu hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s.r.o, Koulova 15, 160 00 Praha 6 nebo využijte internetové stránky http://hotelstart.rentel.cz nebo http://hoteleu.rentel.cz. JUDr. Felix Křížek, Ing. Petr Špindler TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard