„REACH“ - Nová politika o chemických látkách a chemických přípravcích

Publikováno: 8. 11. 2005


I přesto, že naprostá většina nových, závažných povinností se vztahuje na výrobce, dovozce a distributory, některé úkoly se týkají i prodejců.

„Nová politiku“ obsažená v „Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU“ o chemických látkách a chemických přípravcích, uváděných na trhy EU je označována akronymem: „R E A CH“

Registration = registrace látek

Evaluation = hodnocení registrací a látek

Autorization = povolování použití látek, látek v přípravcích nebo ve výrobcích, pro které jsou uváděny na trh

Restriction = omezování výroby, uvádění na trh a používání látek, látek v přípravku nebo látek ve výrobě

Chemicals = chemikálie

I přesto, že naprostá většina nových, závažných povinností vyplývajících z tohoto návrhu se vztahuje na výrobce, dovozce a distributory, některé úkoly se týkají i prodejců, zejména by se měli seznámit s tím, co musí požadovat od dodavatelů, aby prodej chemických látek a přípravků splňoval veškeré náležitosti projednávaného „Nařízení“.

Týká se to především těchto chemických látek a přípravků:

  • nátěrové hmoty, barvy, laky

  • domácí chemie

  • denaturovaný líh

  • rozpouštědla

  • průmyslové pomocné prostředky / čistící prostředky atd./

  • tekutá paliva

  • plynná směsná paliva / propan - butan /

  • látky obsažené ve výrobcích, které se z výrobků uvolňují: / tonery, tiskárny, faxy atd./

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV