COOP - vzděláváme se!

Publikováno: 20. 3. 2011

Plný název projektu: COOP - prohlubování, rozšíření, zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců spotřebních družstev Zkrácený název projektu: COOP - vzděláváme se! Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00174 Realizace projektu: leden 2011 – červenec 2013 (prodlouženo do prosince 2013) Žadatel: Svaz českých a moravských spotřebních družstev Stručný obsah projektu: Obsahem projektu je vytvoření komplexního odborného vzdělávání zaměstnanců družstevní maloobchodní sítě, konkrétně pracovních pozic prodavač/ka, zástupce vedoucí/ho, vedoucí prodejny, instruktor/ka, nákupčí, personalista/ka, administrativní pracovník/ice, TOP management. Aktivitami projektu bude vytvoření a následná aplikace podnikového vzdělávacího programu pro uvedené skupiny zaměstnanců. Projekt reaguje na měnící se podmínky trhu maloobchodního prodeje, na potřebu efektivního vedení prodejen, potřebu odstranění bariér ve využívání IT technologií, na potřebu snížení negativního dopadu restrukturalizačních kroků na lidské zdroje a na potřebu vytvoření fungujícího článku pro přenos znalostí ze vzdělávání do praxe. Cíle projektu vycházejí z podporovaných aktivit OP LZZ, hlavním cílem je zavedení uceleného systému celoživotního vzdělávání zaměstnanců družstevního maloobchodu ve vybraných družstev. Zapojená družstva jsou významnými regionálními zaměstnavateli rizikových skupin na trhu práce (do 25 let, nad 50 let). Cíle projektu budou naplňovány prostřednictvím odborných seminářů, školení IT, obchodních, manažerských tréninků, workshopů, metodických materiálů a pracovních listů pro účastníky. Pro zajištění těchto aktivit žadatel využije externí dodavatele z řad vzdělávacích institucí. Realizací projektu bude dosaženo odborného rozvoje zúčastněných cílových skupin, rozšíření jejich dovedností, udržení a rozšíření jejich kvalifikací, zvýšení udržitelnosti zaměstnání a zaměstnanosti na trhu práce, zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti. Významným výstupem projektu bude rovněž podpora a zvýšení konkurenceschopnosti spotřebních družstev.  
Autor: Ondřej Hudi

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV