Zákaz ftalátů v hračkách

Publikováno: 23. 7. 2005


Evropský Parlament odhlasoval ve druhém čtení dne 5. července 2005 zákaz šesti ftalátů DEHP, DBP, BBP DINP, DIDP a DNOP v hračkách a kojeneckém zboží, a to nezávisle na věku dětí. Ftaláty jsou změkčovadla, která jsou do hraček a kojeneckého zboží přidávána kvůli zvýšení jejich pružnosti. Jestliže takovou hračku vezmou malé děti do úst, může za určitých okolností ohrozit jejich zdraví.

Tato skutečnost je včleněna do obnovené novelizace směrnice o omezení dávání určitých nebezpečných látek a látek z nich vyrobených do oběhu a jejich používání (ftaláty v hračkách a kojeneckém zboží) z roku 1975.Podle neformálně uzavřeného kompromisu mezi Parlamentem a Radou ministrů nyní Parlament požaduje:

  • kompletní zákaz používání a dávání do oběhu tří ftalátů DEHP, DBP a BBP, a to pro všechny hračky a kojenecké zboží při koncentraci větší než 0,1 procenta váhy změkčeného materiálu, jelikož jsou tyto považovány za rakovinotvorné, měnící dědičné předpoklady a ohrožující růst.

  • zákaz ftalátů DINP, DIDP a DNOP, a to od určité koncentrace ve všech hračkách a kojeneckém zboží, které se dá vložit do úst. Rada ministrů se v tomto případě vyslovila pro zákaz těchto ftalátů pouze u hraček, které jsou určeny dětem do tří let.

Ze stolu ovšem byly smeteny plány, označit hračky a kojenecké zboží obsahující změkčovadla, jejichž vliv na ohrožení zdraví dítěte není vědecky prokázán.Souhlas Rady ministrů je v příštích týdnech jen formalitou. Směrnice pak vstoupí v platnost dvacet dní po uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. V průběhu 12 měsíců musí členské státy včlenit tuto směrnici do svých zákonů.

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV