Jak poznáme kvalitu? CHLÉB A PEČIVO

Publikováno: 14. 8. 2013

Publikace České technologické platformy pro potraviny

Publikace byla vydána za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci priority pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel ustavené pod Českou technologickou platformou pro potraviny (ČTPP), jejímiž členy jsou Sdružení českých spotřebitelů, o.s..

Publikaci naleznete v příloze či na http://www.konzument.cz/publikace/jak-pozname-kvalitu.php

Autor: Hanka Michovska

Ke stažení

kvalita-potravin-chleba-2013.pdf PDF 02.04.2021 1.17 MB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV