Odpovědný prodejce 2013, cena společnosti Plzeňský Prazdroj. Přihlaste se!

Publikováno: 17. 6. 2013

TOP Odpovědná firma – prestižní cena za společenskou odpovědnost

Cena pro firmu, která aktivně a efektivně uplatňuje principy odpovědnosti a udržitelnosti v oblasti prodeje výrobků a služeb a vztahů se zákazníky, dodavateli a místní komunitou.

 Cenu vyhlašují společně Byznys pro společnost a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Jedná se o speciální ocenění vyhlášené v rámci 10. ročníku prestižní ceny za odpovědné a udržitelné podnikání TOP Odpovědná firma

Kdo bude oceněn?

Cena pro odpovědné prodejce, kteří systematicky rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti s důrazem na odpovědné partnerství se zákazníky a dodavateli. Tyto firmy sledují dopady své činnosti na místní komunitu, ekonomiku i životní prostředí, ve svém provozu zavádějí udržitelná opatření a realizují společensky odpovědné programy.

Obsahem přihlášky může být samotné portfolio nabízených produktů a služeb a koncepce vztahů se zákazníky a klienty a dodavateli nebo vzdělávací nebo osvětový program v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti, který je svázán s nabídkou firmy a je zaměřen na zákazníky a klienty firmy.

Co oceněním můžete získat:

Všichni výherci strategických, projektových i speciálních cen obdrží logo nositele ceny TOP Odpovědná firma 2013. Tímto logem oceněné firmy mohou dát svým zákazníkům, zaměstnancům a partnerům znát, že jejich projekty či strategie jsou kvalitní a podporují odpovědné podnikání.

Všichni výherci a jejich strategie a projekty budou uváděny jako příklady dobré praxe v médiích, zvýší se tak pozitivní vnímání jejich značky a postavení na trhu.

Stanou se inspirací pro odpovědné podnikání v daném oboru.

 Více informací a přihlašovací formulář naleznete zde.


Soutěž TOP Odpovědná firma je prestižní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost. V letošním roce probíhá 10. jubilejní ročník této etablované ceny. Soutěž oceňuje malé i velké firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují odpovědnému podnikání v klíčových oblastech společenské odpovědnosti a přinášejí inovativní řešení v rámci udržitelného podnikání. Celý koncept soutěže je založen na principech transparentnosti, férovosti a otevřenosti. Cílem soutěže je: -             Zvýšit povědomí o významu udržitelného a odpovědného podnikání pro společnost. -             Zviditelnit a sdílet vynikající výsledky v oblasti udržitelného podnikání v ČR. -             Ocenit firmy, které jsou leadery v klíčových oblastech odpovědného podnikání. -             Motivovat k zavádění a rozvoji odpovědného podnikání v praxi. Do jakých kategorií se firmy mohou hlásit? V letošním roce si firmy mohou vybírat z celkem 13 strategických, projektových a speciálních kategorií. Více na www.topodpovednafirma.cz  Mimo jiné zde naleznete speciální kategorii Odpovědný prodejce 2013, cenu společnosti Plzeňský Prazdroj, kterou společně vyhlašují Byznys pro společnost a SOCR ČR.
 TOP Odpovědná firma 2013 se koná pod záštitou předsedy Senátu PČR Milana Štěcha, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslavy Němcové, předsedy vlády ČR Petra Nečase a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Generálním partnerem TOP Odpovědná firma 2013 je Plzeňský Prazdroj. Hlavními partnery cen jsou společnosti Tchibo Praha, Telefónica Czech Republic, GlaxoSmithKline, Skupina ČEZ, Tetra Pak Česká republika a Fórum dárců.  Hlavním mediálním partnerem jsou Hospodářské noviny a iHNED.cz. Mediálními partnery jsou CSR fórum, Aktuálně.cz a Moje země. TOP Odpovědná firma 2013 je realizována ve spolupráci s CZECH TOP 100, PwC Česká republika, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a Asociací hotelů a restaurací ČR.
Autor: Hanka Michovska

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV