Publikace ČTPP: Bezprostřední vliv nízkých dávek alkoholu na lidské chování

Publikováno: 25. 2. 2013

Zdroj: www.ctpp.cz Publikace byla zkompletovaná v rámci Priority A (Potraviny a zdraví) pracovní skupiny pro alkohol a společnost České technologické platformy pro potraviny, ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky a za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky (dotační program 10.E.a/2012). Vybíráme ze závěrů publikace: V naši práci jsme čerpali převážně z velkých metaanalytických a přehledových studii z oblasti dopravní psychologie, kde je téma vlivu alkoholu na lidské chování zpracováno v největším rozsahu a na vysoké metodologické úrovni. Ve shodě s posledními studiemi v oblasti výzkumu vlivu nízkých dávek alkoholu na lidské chování a se zřetelem k naší úvodní otázce, zda existuje bezpečné množství alkoholu, které by ještě nemělo na lidské chování negativní vliv, můžeme říci, že výsledky dosavadních výzkumů tuto prahovou hypotézu nepotvrzuji. Funkce poškozeni objektivně měřitelných schopnosti a dovednosti účinky alkoholu se zdá byt lineární. Zjištěni, že také velmi nízké hladiny alkoholu v krvi mohou měřitelným způsobem negativně ovlivnit některé psychické funkce, má pro praxi nepříliš podstatný význam. Vliv malých dávek alkoholu by bylo třeba hodnotit ve srovnání s jinými proměnnými, které zmiňujeme v úvodu. Stres, nevyspání, konzumace medikamentů a celkový zdravotní stav nepochybně u lidí narušuje třeba řidičské kompetence často daleko vice, než zmíněné nízké hladiny alkoholu. Tato úvaha vysvětluje skutečnost, že státy, které v dopravě toleruji nízké dávky alkoholu, nevykazuji vyšší incidenci dopravních nehod než státy, které jako třeba Česko, uzákonily přísnou „nulovou toleranci“.
Autor: Hanka Michovska

Ke stažení

bezprostredni-vliv-nizkych-davek-alkoholu-na-lidske-chovani.pdf PDF 21.04.2021 1.65 MB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV