Přídatné látky v potravinách

Publikováno: 14. 1. 2013

Publikace České technologické platformy pro potraviny
Publikace „Přídatné látky v potravinách“ byla zkompletována v rámci Priority D (Bezpečnost potravin), pracovní skupiny pro bezpečnost potravin České technologické platformy pro potraviny, ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky a za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR (dotační titul 10.E.a/2012). Při spatření písmena E následovaného 3 nebo 4místným číslem na obale potraviny se většina lidí otřese strachem. Domnívají se, že se za tímto označením určitě skrývá škodlivá chemikálie.Pod tímto dojmem by potravinu nejraději dali zpět do regálu a vzali si jiný výrobek, kde toto písmeno nebude. Většinou marně. „Éčka“ jsou téměř všude. Tyto látky se souhrnně nazývají látky přídatné nebo aditiva. Jsou neodmyslitelnou součástí moderních technologií výroby většiny potravin. Důvodů pro jejich použití je mnoho. Tyto chemické látky, ať přírodního nebo syntetického původu, se přidávají do potravin kvůli vylepšení nebo zachování jejich trvanlivosti, vzhledu, konzistence, chutě, vůně atd. Mohou být důležité z hlediska zvýšení mísitelnosti jednotlivých složek při přípravě těsta, urychlují kynutí apod. Některé z těchto látek, například uhličitan sodný nebo difosforečnan sodný, bereme jako samozřejmost, protože přípravu bábovky bez kypřícího prášku do pečiva si neumíme představit. Uvedeme-li je však pod označením E 500 nebo E 450, pak toto označení vypadá hrůzostrašně. Zároveň je však nutné upozornit, že celá řada těchto „chemikálií“ však během dalšího zpracování zmizí. Lépe řečeno rozloží se na v přírodě docela běžné a zcela neškodné složky. Podle platné legislativy se přídatnými látkami rozumí látky, bez ohledu na jejich výživovou hodnotu, které se zpravidla nepoužívají samostatně ani jako potravina, ani jako charakteristická potravinová přísada. Přidávají se do potravin při výrobě, balení, přepravě nebo skladování, čímž se samy nebo jejich vedlejší produkty stávají nebo se mohou stát součástí potraviny. doc. Ing. Luboš Babička, CSc. Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny Praha, 2012 1. vydání K dispozici také na www.ctpp.cz
Autor: Hanka Michovska

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV