Publikace ČTPP s názvem Sýry a tvarohy ve výživě

Publikováno: 14. 1. 2013

Publikace byla zkompletována v rámci Priority A (Potraviny a zdraví) pracovní skupiny pro mléko České technologické platformy pro potraviny, ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky a za fi nanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky (dotační program 10.E.a/2012). SEZNAM AUTORŮ Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Ústav výživy 3. lékařské fakulty UK, Praha Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. Ústav výživy 3. lékařské fakulty UK, Praha Ing. Jan Drbohlav, CSc. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha K dispozici také na www.ctpp.cz
Autor: Hanka Michovska

Ke stažení

tvarohy-a-syry-ve-vyzive.pdf PDF 22.04.2021 1.97 MB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV